Tentoonstelling 2022

Op 21 en 22 oktober is in het Wierickehuis weer de jaarlijkse kleindierententoonstelling georganiseerd door D.V.V. Nieuwerbrug en Nut en Sport Woerden. Helaas moest de show dit jaar beperkt worden tot het tentoonstellen van konijnen. In totaal waren 173 konijnen aanwezig, van kleine Kleurdwergen tot grote Vlaamse Reuzen.

Tussen de winnaar in de algemene klasse en het winnende jeugdlid zit 70 jaar leeftijdsverschil! Prachtig om te zien dat jong en oud plezier beleven aan deze hobby.

Jan Spanenburg, winnaar met een konijngrijze Vlaamse Reus, gaf aan jeugdlid Flore van der Poel, winnaar met een konijngrijze Kleurdwerg, het advies om door te zetten. Ook al zit het wel eens tegen of heb je minder geluk, gewoon doorgaan. Hou vol!

Er waren maar liefst 9 jeugdleden als inzenders. Voor alle jeugdleden was er een aanmoedigingsprijs en een bewijs van deelname aan deze prachtige open tentoonstelling.

Hopelijk mogen er volgend jaar ook weer andere diergroepen zoals kippen, duiven en watervogels ingezonden worden.

Op de foto: alle aanwezige jeugdleden met de aanmoedigingsprijs

Jongdierendag 2022

De verenigingen Nut en Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug hebben op 10 september hun gezamenlijke jongdierenkeuring gehouden.

In verband het de recente vogelgriep in de regio was het helaas niet mogelijk om pluimvee te laten keuren. Derhalve is de keuring wel gehouden voor de konijnen. Er zijn 110 konijnen gekeurd.

We zijn weer gastvrij onthaald bij Boer Bert in Kamerik. In de jongveestal zijn de kooien opgesteld en vond de keuring dus plaats op een prima locatie. Het werd een gezellige en gemoedelijke onder leiding van de keurmeesters Martin Kok, Hannes van de Steeg en Jorn Westerlaken.

Winnaars in de A-klasse (jan-febr):

1. Roel Ansink met een Rus

2. André Groen met een Tan

3. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

Winnaars in de B-klasse (mrt-apr):

1. André Groen met een Tan

2. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

3. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

Winnaars in de C-klasse (mei-juni):

1. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

2. André Groen met een Tan

3. Dick van de Panne met een Rex Dalmatiner

Winnaars bij de jeugdleden:

1. Lynn Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

2. Tess Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

3. Mark Boer met een Kleurdwerg

Iedereen van harte gefeliciteerd!🎉

Nieuwe samenstelling bestuur

Door het onverwachte overlijden van de zeer gewaardeerde voorzitter Karel Koot is er sinds de buitengewone ledenvergadering van 5.7.2022 de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: J.M. Vonk
Secretaris: A.F. Spruijt
Penningmeester: Mevr. C. Rietveld
Commissaris: F.R. Reijn
Commissaris: H. Kastelein

Secretariaat en Ringencommissaris: Adrie Spruijt, Lecksdijk 20, 2811NK Reeuwijk

T: 06 53 340301 – E: Info@dvvnieuwerbrug.nl