Nieuwe website D.V.V.

Sinds het voorjaar van 2006 maken wij gebruik van een website om iedereen te informeren over onze kleindierenvereniging. Voornamelijk onze pagina’s over de jongdierenkeuring, tentoonstelling, nieuws en de agenda worden goed bekeken.

De wereld van de techniek is in die 15 jaar totaal veranderd en dat geldt ook voor de website. Dat betekent dat wij vanaf heden een nieuwe website hebben. De vertrouwde licht blauwe kleur is gebleven, net als deze indeling van de pagina’s.

Met deze nieuwe website wordt het gemakkelijker om met nieuwsberichten iedereen op de hoogte te houden en foto’s van onze activiteiten te delen.

Karel Koot, voorzitter

Tentoonstelling 2021

Tentoonstelling Nut&Sport en D.V.V samen

Een nieuwe kop boven dit artikel. In het septembernummer van de Nieuwsbrug heb ik al meegedeeld dat D.V.V. en Nut & Sport Woerden gaan samenwerken op het gebied van Jongdierendag en de Tentoonstelling. Het volgende gezamenlijke project waar we nu al naar uitkijken is de tentoonstelling. Deze wordt gehouden op 22 en 23 oktober in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Op donderdag 21 oktober gaan we de zalen omtoveren zodat we in de avond alle dieren kunnen ontvangen we verwachte weer  veel konijnen, cavia’s, hoenders en dwerghoenders, gedomesticeerde en oorspronkelijke watervogels, sier- en oorspronkelijke duiven en kwartels. Vrijdag 22 oktober vindt overdag de keuring plaats. 7 keurmeesters gaan alle ingezonden dieren van een predicaat voorzien. Zij bepalen uiteindelijk welke dieren in hun groep de mooiste van de tentoonstelling worden.

Om 20:00 uur vindt de opening met de prijsuitreiking plaats. Deze zal worden verricht door onze nieuwe 1e tentoonstelling voorzitter Gerda Nijenhuis. Daarna gaan zo snel mogelijk de deuren open. voor leden en belangstellenden. Waar voorheen de vrijdagavond gold als sluitingsavond van de D.V.V. tentoonstelling met raddraaien in de Bourgondiër wordt nu dus de openingsavond.Veel zal afhangen van de dan geldende Corona maatregelen of dit weer kan blijft nog even een vraagteken?. Wat nieuw is dat wij nu zaterdag 23 oktober, de gehele dag geopend zijn voor belangstellenden van 09:00 uur tot 16:00 uur. In de middag gaan we ook raddraaien om de vele mooie prijzen.

Maar na een feestje moet er ook weer opgeruimd worden. Wij hopen op vele vrijwillige handen. Zodat we in de vroege avonduren een mooi en schoon Wierickehuis achter kunnen laten. Vele veranderingen dus, maar we gaan er vanuit als alles meezit, met de Corona en dat de voor onze hobby zo gevaarlijke vogelgriep wegblijft, wij een goede beslissing genomen hebben.

Namens de gezamenlijke besturen van Nut & Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug
Gerda Nijenhuis en Karel Koot, voorzitters.

Jongdierenkeuring 2021

Jongdierenmiddag D.V.V. en Nut&Sport      09-08-2021

Het is lang stil gebleven rond de vereniging. Ondanks dat de Corona ons nu al voor het 2e jaar op rij teistert, gaat onze hobby toch zo goed als mogelijk gewoon door. In 2020 kon, na een succesvolle jongdierenavond in het Wierickehuis, de tentoonstelling in december helaas niet doorgaan. Het werd winter met sterk ijs om te schaatsen op de Oude Rijn. Daarna werd het gelukkig weer voorjaar; lammetjes in de wei en bij onze leden weer jongen dieren in en op het hok.

Nieuwe plannen maken, zo ook bij D.V.V. Nu gaat er wel wat veranderen bij ons. Door inkrimping in onze hobby, maar ook in de besturen bij D.V.V. en onze zustervereniging Nut & Sport uit Woerden, hebben we besloten om te gaan samenwerken. Dit houdt in dat we gezamenlijk 1 jongdierenmiddag gaan houden. Deze zal plaatsvinden op Zaterdag 11 September bij Boer Bert in ’s Gravesloot 14 in Kamerik. Aanvang 12:30.

Wat de gezamenlijke tentoonstelling betreft, deze wordt gehouden op vrijdag 22 Oktober en Zaterdag 23 Oktober in het Wierickehuis te Nieuwerbrug aan den Rijn.We gaan dus weer, wat de datum betreft, terug naar Oktober. Hopelijk kunnen we dan een vroegtijdige vogelgriep uitbraak voor blijven. En hopen natuurlijk dat het voor een ieder helemaal wegblijft. Over de tentoonstelling komt er volgende maand meer nieuws.

Samenwerken het blijft zeker in het begin een spannende tijd. Een beslissing issnel genomen. Maar bij het samenvoegen van beide activiteiten, en ondanks dat we dezelfde hobby delen, de uitvoering toch anders blijkt te zijn. Maar met vereende krachten komen we er samen wel uit. Op naar een mooie toekomst dat mogelijk leidt tot fusie van Nut& Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug aan den Rijn.

Karel Koot, voorzitter