In Memoriam Karel Koot

Met grote verslagenheid hebben wij vorige week kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze voorzitter Karel Koot. Karel heeft een leeftijd van 71 jaar mogen bereiken.

Karel Koot werd op 16 april 2007 voorzitter van onze vereniging, nadat Jan Spek tijdens de jaarvergadering aftrad na een periode van 15 jaar. Voor zijn aantreden heeft Karel lang getwijfeld of hij deze stap moest zetten. Maar ook hij heeft ruim 15 jaar de voorzitter rol vervult. Een bewogen periode met moeilijke tijden van vogelgriep en covid. Onder zijn leiding heeft de vereniging in het afgelopen jaar een succesvolle start gemaakt in nauwe samenwerking met Nut&Sport Woerden.

Wij leven mee met iedereen die hem goed gekend heeft en wensen de familie heel veel sterkte en kracht toe.