Jaarlijkse DVV tentoonstelling 2023

Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen, dat we van de KLN de formele goedkeuring hebben ontvangen om de DVV tentoonstelling te houden op

8 en 9 december in het Wierickehuis

De leden- en inschrijfavond voor DVV tentoonstelling vindt plaats op

15.11.2023 in het Wierickehuis. 

De uitnodiging voor de bijeenkomst op 15.11.2023 en het vraagprogramma ontvangt u over een paar weken.

Indien het showen van hoenders op 8 en 9.12 niet wordt toegestaan, dan zal DVV in november/december een keuring bij de fokkers thuis organiseren. Uiteraard onder voorbehoud dat de toestemming voor thuiskeuring dan niet wordt ingetrokken.