Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van D.V.V. kunt U zich aanmelden bij de secretaris of één van de andere leden van het bestuur.

Verenigingscontributie vanaf 1.1.2023:
– € 10,00 Seniorlid
– € 2,50 Jeugdlid, die op 1 Januari nog geen 17 jaar zijn.
De contributie kan worden overgemaakt op rekening van de Regiobank:   NL22 RBRB 8841 5172 39 t.n.v. Konijnen- en pluimveevereniging DVV te Nieuwerbrug. Na betaling wordt contributiekaart toegestuurd. De contributie kan ook worden betaald op de Jaarvergadering in het begin van het jaar.

Fokkerskaart:
Leden van D.V.V. die dit jaar dieren willen laten tatoeëren, ringen, enten of showen hebben een Fokkerskaart (= lidnummer bond) nodig uitgegeven door K.L.N.-N.B.S. De kosten voor het lidmaatschap van de KLN of NBS dienen direct aan de de KLN en/of NBS te worden betaald.

KLN – Voor het aanmelden en de kosten van het lidmaatschap van de KLN kun u informatie vinden op Lid worden – Kleindier Liefhebbers Nederland. Leden van de KLN ontvangen automatisch het Kleindier Magazine. Leden die al een Fokkerskaart hebben worden automatisch verlengd met behoud van hetzelfde nummer.

NBS – Voor het aanmelden van het lidmaatschap bij de NBS kunt u nadere informatie vinden op Info fokkersnummers | Sierduif.nl

Leden die voor het fokkersjaar 2024 geen fokkerskaart meer willen moeten dit vóór 15 November 2023 kenbaar maken bij de secretaris.

Tatoeëren:
Voor het tatoeëren van konijnen van leden met fokkerskaart via D.V.V. kunnen
zich wenden tot Hein Kastelein (06 30474317). De kosten bedragen €0,50 per dier.

Ringen bestellen:

leden die lid zijn bij K.L.N. kunnen rechtstreeks hun ringen bestellen op de site van K.L.N. Leden die lid zijn van N.B.S. moeten hun ringen bestellen via de ringencommissaris van de vereniging, Fred Reijn (06-53268490).

© D.V.V. Nieuwerbrug 2006 – 2023