Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van D.V.V. kunt U zich aanmelden bij de secretaris of één van de andere leden van het bestuur.

Verenigingscontributie vanaf 1.1.2023:
– € 10,00 Seniorlid
– € 2,50 Jeugdlid, die op 1 Januari nog geen 17 jaar zijn.
– € 10,00 Combinatielid, lid is van andere vereniging zonder fokkerskaart bij DVV
De contributie kan worden overgemaakt op rekening:  NL33 INGB 0003 0886 82. T.n.v. Konijnen- en pluimveevereniging DVV te Nieuwerbrug. Na betaling wordt contributiekaart toegestuurd. De contributie kan ook worden betaald op de Jaarvergadering in het begin van het jaar.

Fokkerskaart:
Leden van D.V.V. die dit jaar dieren willen laten tatoeëren, ringen, enten of showen hebben een Fokkerskaart (= lidnummer bond) nodig uitgegeven door K.L.N.-N.B.S. Nieuwe leden kunnen deze aanvragen bij de secretaris. Leden die al een Fokkerskaart hebben worden automatisch verlengd met behoud van hetzelfde nummer.

Leden die voor het fokkersjaar 2023 geen Fokkerskaart meer willen moeten dit
vóór 15 November 2022 kenbaar maken bij de secretaris.

Nieuwe seniorleden van K.L.N. zijn ook gelijk lid van Kleindier Magazine. Een blad met maandelijks 70 pagina’s waardevolle informatie over onze hobby. Voor N.B.S. leden jaarabonnement  €35,00. Bij automatische incasso, anders verhoging met €2.50.

Prijzen: Fokkerskaarten voor 2022 zijn bij betaling van automatische incasso:
K.L.N. seniorlid, incl. Keindier Magazine €55,00. Overige gezinsleden €19,00
Jeugdlid €10,00, Combinatienummer +€3,00
N.B.S seniorlid €15.00. Jeugdlid €7,50 Combinatienummer +€1,50
Leden van combinaties hebben allen ook een gewone lidmaatschapskaart K.L.N of N.B.S. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso worden de prijzen voor fokkersnummers en het abonnement verhoogd met €2.50. Nadere Info: Abonnementen – Kleindier Liefhebbers Nederland

Tatoeëren:
Voor het tatoeëren van konijnen van leden met fokkerskaart via D.V.V. kunnen
zich wenden tot: Henk Groen (06 21389148) of Hein Kastelein (06 30474317), de kosten bedragen €0,50 per dier.

Ringen bestellen:

leden die lid zijn bij K.L.N. kunnen rechtstreeks hun ringen bestellen op de site van K.L.N. Leden die lid zijn van N.B.S. moeten hun ringen bestellen via de ringencommissaris van de vereniging.

© D.V.V. Nieuwerbrug 2006 – 2022