Jongdierenkeuring

Jongdierenmiddag 2023

De kleindierverenigingen D.V.V. Nieuwerbrug en Nut & Sport Woerden hebben op 9 september bij Boer Bert in Kamerik. een jongdierenkeuring gehouden. Het betreft dieren die in 2023 zijn geboren. Voor fokkers is deze keuring belangrijk om te weten of ze op de goede weg zijn met hun fokprogramma’s. Ook dit jaar is de keuring alleen gehouden voor konijnen. Er zijn 93 konijnen beoordeeld. Voor kippen en duiven was dit nog niet toegestaan, hoewel de kans op besmetting door de vogelgriep voor pluimvee inmiddels aanzienlijk is afgenomen.

Foto 1 De KLN-keurmeesters aan het werk

Winnaars in de A-klasse (jan-febr):

 1. Jan Spanenburg met een Vlaamse Reus
 2. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander
 3. Jaap Korver met een Witte Wener.

Winnaars in de B-klasse (mrt-apr):

 1. André Groen met een Tan zwart
 2. Piet van der Mel met een Rode Nieuw Zeelander
 3. Henk Groen met een Tan zwart

Winnaars in de C-klasse (mei-juni):

 1. André Groen met een Tan zwart
 2. Henk Groen met een Tan zwart
 3. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

Winnaars bij de jeugdleden:

 1. Lynn Kastelein met een Hangoordwerg
 2. Tess Kastelein met een Hangoordwerg

Foto 2  Tess Kastelein (l) 10 jaar 2de prijs en Lynn Kastelein (r)  9 jaar 1ste prijs

De jaarlijkse, groter opgezette tentoonstelling van DVV zal binnenkort worden georganiseerd in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

Jongdierenmiddag 2022

De verenigingen Nut en Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug hebben op 10 september gezamenlijk een jongdierenkeuring gehouden. In verband het de recente vogelgriep in de regio was het helaas niet mogelijk om pluimvee te laten keuren. Derhalve is de keuring wel gehouden voor de konijnen. Er zijn 110 konijnen gekeurd.

We zijn weer gastvrij onthaalt bij Boer Bert in Kamerik. In de jongveestal zijn de kooien opgesteld en vond de keuring dus plaats op een prima locatie. Het werd een gezellige en gemoedelijke keuring onder leiding van de keurmeesters Martin Kok, Hannes van de Steeg en Jorn Westerlaken.

Winnaars in de A-klasse (jan-febr):

1. Roel Ansink met een Rus

2. André Groen met een Tan

3. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

Winnaars in de B-klasse (mrt-apr):

1. André Groen met een Tan

2. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

3. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

Winnaars in de C-klasse (mei-juni):

1. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

2. André Groen met een Tan

3. Dick van de Panne met een Rex Dalmatiner

Winnaars bij de jeugdleden:

1. Lynn Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

2. Tess Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

3. Mark Boer met een Kleurdwerg

Jongdierenmiddag 2021

Op 11 september hebben wij samen met N&S uit Woerden een jongdierenmiddag gehouden bij Boert Bert in ’s Gravensloot te Kamerik. In een gemoedelijke sfeer werden 180 dieren beoordeeld door de 4 bevoegde keurmeesters. Voor het eerst zaten nu ook alle konijnen in kooien waarmee de konijnen gelijk werden gesteld aan de hoenders en dwerghoenders.

De winnaars zijn:
Mooiste hoender van een jeugdlid: New Hampshire van Lucas Hansum uit Kamerik
Mooiste grote hoender: Hollands hoen van Theo de Graaf uit Mijdrecht
Mooiste grote hoender op 1 na: Lakenvelder van Fred Reijn uit Nieuwerbrug
Mooiste dwerghoender: Plymouth Rock van Piet v/d Mel uit Kamerik
Mooitse dwerghoender op 1 na: Noord-Hollands hoen van Joop Vonk uit Nieuwerbrug
Mooiste konijn A-Klasse geboren in jan-feb: Tan van André Groen uit Snelrewaard
Mooiste konijn op 1 na: Tan van André Groen uit Snelrewaard
Mooise konijn B-Klasse geboren in mrt-apr: Hulstlander van Gerda Nijenhuis uit Haastrecht
Mooiste konijn op 1 na: Tan van André Groen uit Snelrewaard
Mooiste konijn C-Klasse geboren mei-jun: Ned. hangoordwerg van Marcel Houdijk uit Woerden
Mooiste konijn op 1 na: Rex Dalmatiner van Dick v/d Panne uit Kamerik
Mooiste konijn van het geheel: De Tan van André Groen

Jongdierenavond 2020

Wij leven momenteel in een onzekere tijd. De Corona (Covid-19) heeft ons hele land en de gehele wereld in haar greep. Lang zag het er naar uit dat wij onze Jongdierenavond die al jaren gepland staat op de laatste vrijdagavond in Augustus niet door kon gaan. Maar de versoepelde maatregelen van medio Juli gaf toch ruimte om dit door te laten gaan. Onder strikte voorwaarden van het RIVM en onze landelijke bond KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) en medewerking van het Wierickehuis heeft dit op 28 augustus plaatsgevonden.

Onze leden brachten 207 dieren bijeen. Onderverdeeld in 84 konijnen,4 cavia’s, 69 hoenders en 48 dwerghoenders. Er waren 2 konijnen- en 2 hoenderkeurmeesters uitgenodigd die onder de huidige omstandigheden wilde komen om te keuren en op gepaste afstand tekst en uitleg te geven. Aan het eind werden de mooiste dieren bekend gemaakt.

Bij de Konijnen:
Keurmeester G.v.d.Poel
Zijn mooiste : Satijn ivoor met F 96,5 pnt. van Timo van Oudenallen uit Wilnis.
Mooiste op 1 na: Satijn ivoor met F96,5 pnt. van Timo van Oudenallen uit Winis.
Keurmeester J.de Zeeuw
Zijn mooiste : Duitse Hangoor met F96,5 pnt. van Karel Koot uit Bodegraven.
Mooiste op 1 na : Hulslander met F96 pnt. van Gerda Nijenhuis uit Haastrecht.
Mooiste konijn van het geheel: de Satijn van Timo van Oudenallen.
Mooiste cavia : CH-Teddy met F95 pnt. van Renzo Nap uit Waarder.
Mooiste op 1 na : CH-Teddy met F95 pnt. van Ryan van Dijk uit Nieuwerbrug.
Beide zijn jeugdleden en krijgen een beker met inscriptie.

Bij de Hoenders:
Keurmeesters B.den Blanken en B.Zomer.
Mooiste Hoender: Barnevelder wit met F96 pnt. van Rinus van Zuilen uit Waarder.
Mooiste op 1 na : New Hampshire met F96 pnt. van Frits Verkerk uit Ter Aar.
Bij de Dwerghoenders :
Keurmeester B.Zomer.
Zijn mooiste : Brahma patrijs met F96 van Dennis van Oudenallen uit Wilnis.
Mooiste op 1 na : Plymouth Rock gestreept van Piet v.d.Mel uit Kamerik.

De prijswinnaars konden weer kiezen uit een zak diervoeder geschonken door Fauna Plaza uit Oudewater of een kaasje van Kaasboerderij v.d.Bas uit Nieuwerbrug. Zo kunnen wij terug zien op een mooie maar lange avond met onze leden en hun dieren. Het bestuur gaat zich nu buigen over de voorbereidingen op onze tentoonstelling op 10 en 11 december. Hopende dat de omstandigheden niet verslechteren er de regels minimaal hetzelfde blijven. Anders zal dit heel moeilijk worden, maar we blijven hoopvol gestemd en blijf allen gezond.

Karel Koot, voorzitter.

Jongdierenavond 2019

Op vrijdagavond de 31ste augustus hebben wij op een iets koelere dag onze jongdierenavond gehouden. Dit was een verademing net na de 2e hittegolf. Maar volgens de weerprofeten moeten we er aan gaan wennen. Het zal meer gaan voorkomen in de komende jaren. Tijdens het opbouwen ’s middags waren de verwachtingen over de opkomst niet hoog. Veel leden zouden wel weg blijven dachten wij. Maar niets was minder waar.

Konden we in 2018- 64 konijnen, 25 grote hoenders en 34 dwerghoenders in totaal 123 dieren verwelkomen. Nu in waren dat 158 stuks. Onderverdeeld in 81 konijnen,23 grote hoenders en 54 dwerghoenders. Dit is voor ons een hele hoge opkomst. Er waren 2 konijnen- en 2 hoenderkeurmeesters uitgenodigd en zij hadden voor de avond een volle keuring. Mede omdat op deze avond veel uitleg over de dieren wordt gegeven. Het is daardoor een zeer leerzame avond geworden voor onze leden maar zeker voor de 2 aanwezige jeugdleden. Dat het toch om het ‘eggie’ gaat, werden de dieren ook van een predicaat voorzien. En op het eind werden de mooiste dieren bekend gemaakt.

Keurmeester J. de Zeeuw keurde bij de konijnen.

 • Zijn mooiste: een Tan van Andrè Groen uit Oudewater.
 • Op 1 na mooiste: een Hulstlander van Gerda Nijenhuis uit Haastrecht.

Keurmeester P. Kroone keurde ook bij de konijnen.

 • Zijn mooiste: een Tan van Henk Groen uit Waddinxveen.
 • Op 1 na mooiste: een Vlaamse Reus van J.Spanenburg uit Hekendorp.
 • Mooiste konijn Jeugdlid: Een Satijn van Timo van Oudenallen uit Wilnis.

Mooiste konijn van het geheel: de Tan van Andrè Groen uit Oudewater.

Bij de Hoenders en dwerghoenders was Keurmeester B.den Blanken.

 • Zijn mooiste: een Hollands Hoen van H. Kastelein uit Driebruggen.
 • Op 1 na mooiste: een Lakenvelder van F.Reijn uit Nieuwerbrug.

Keurmeester L.van Wetering keurde ook bij Hoenders en dwerghoenders.

 • Zijn mooiste: een Plymouth Rock van P.v.d.Mel uit Kamerik.
 • Op 1 na mooiste:Brahma kriel van Dennis van Oudenallen uit Wilnis.
 • Mooiste dwerghoender Jeugdlid: Brahma kriel van Dennis van Oudenallen uit Wilnis.

De jeugdleden krijgen een mooie beker met inscriptie. En de andere prijswinnaars konden kiezen uit een zak diervoeder geschonken door FaunaPlaza uit Oudewater of een kaasje van Kaasboerderij v.d. Bas. Zo konden wij om 23.00 uur het Wierickehuis weer schoon verlaten en kan het bestuur terugzien op een geslaagde avond.

Karel Koot,voorzitter D.V.V.

Jongdierenavond 2018

Op vrijdagavond 31 augustus hebben wij weer in het Wierickehuis onze jongdierenavond gehouden. Na een mooie, veelal warme en droge zomer is het goed om met de verkoeling in de avond van de toch naderende herfst weer met onze dieren op stap te kunnen gaan. Het is voor onze leden de eerste keer dat we in het nieuwe seizoen met onze dieren bijeenkomen.

De konijnen waren met 64 stuks vertegenwoordigd. Dit is iets minder dan vorig jaar (79st). Opvallend was dat daar heel weinig dieren van jan/febr. bij zaten,mogelijk een gevolg van het zeer koude weer in februari . De meeste dieren waren van april en mei. Zij werden beoordeeld en met zo nodig uitleg voor verbetering door 2 konijnenkeurmeesters . Ook bij de grote en dwerghoenders waren 2 keurmeesters om deze dieren te beoordelen en van advies te voorzien.

De grote hoenders waren met 25 stuks vertegenwoordigd (2017 -33 stuks) ook hier geld weer het koude voorjaar waardoor bevruchting van de eieren minimaal was.

De dwerghoenders waren met 34 stuks vertegenwoordigd (2017-21 stuks) zij worden veelal later geboren, en zo zie je maar de resultaten van onze hobby gaan gelijk op met de natuur.

Hoe wel de adviezen het belangrijkste zijn worden op het eind toch de mooiste dieren bekend gemaakt dat zijn:

Bij de konijnen:

Keurmeester Theo van ’t End :

 • Mooiste een Tan van André Groen.
 • Mooiste op één na: Satijn van John van Ankeren.

Keurmeester Johan de Zeeuw:

 • Mooiste een Hulstlander van Gerda Nijenhuis.
 • Mooiste op één na :Vlaamse reus van Jan Spanenburg.
 • Mooiste van het geheel voor de eer werd de Tan van André Groen.

De grote en dwerghoenders werden door Bertus den Blanken en Leo van Wetering gezamenlijk beoordeeld.

Bij de grote hoenders:

 • Mooiste een Hollands hoen van Hein Kastelein.
 • Mooiste op één na:Brahma van Wim van Vliet.

Bij de dwerghoenders:

 • Mooiste een Plymouth Rock van Piet van der Mel.
 • Mooiste op een na:Wyandotte van Combinatie Beukers.

De winnaars mochten weer kiezen uit een zak Kasper Faunafood diervoeder aangeboden door Fauna Plaza te Oudewater of een boeren kaasje van Van der Bas. Ondanks iets minder dieren kunnen wij toch terug zien op een geslaagde avond en kijken vooruit naar onze tentoonstelling op 4 en 5 oktober a.s. in het Wierickehuis.

Karel Koot, voorzitter.

Jongdierenavond 2017

Na het niet doorgaan van de tentoonstelling vorig jaar,was het voor de leden weer eens een mooie avond op 25 augustus in het Wierickehuis. In aanloop naar het tentoonstellingsseizoen organiseerde D.V.V. weer haar jaarlijkse jongdierenavond. Dit maal niet gehinderd door de grote boosdoener het konijnenvirus RHD, die vorig jaar vele slachtoffers maakte in grote delen van ons land. Was verleden jaar de entstof maar zeer beperkt op tijd te verkrijgen, nu dit jaar met voldoende entstof konden onze dieren op tijd worden geënt. Dit was gelijk merkbaar in het aantal van 79 meegebrachte konijnen (44 stuks in 2016) en niet te vergeten de 3 cavia’s van ons jeugdlid. Zij werden beoordeeld en besproken door de 2 aanwezige konijnenkeurmeesters. Dit is eigenlijk het mooiste van deze avond. De adviezen die zij aan onze leden over hun dieren meegeven. Dit bovenstaande geldt natuurlijk ook voor de 2 hoenderkeurmeesters die gezamenlijk de 33 grote hoenders (44 stuks in 2016), en 21 dwerghoenders (42 stuks in 2016) beoordeelden. Het iets mindere aantal aangeboden dwerghoenders heeft voornamelijk te maken de vakanties van enkele leden. Om toch het showelement er bij te betrekken werden op het eind van de avond door de keurmeesters hun mooiste en op 1na mooiste dier bekend gemaakt.

Dit waren bij de konijnen:

Keurmeester M.Kok:

mooiste een Hulstlander van Gerda Nijenhuis. mooiste op 1 na Kleurdwerg bruin van Cor van Amerongen.

Keurmeester R.Tiemes: mooiste een Tan van Andre Groen. Mooiste op 1 na een Tan van Andre Groen.

Mooiste van een Jeugdlid: Vlaamse Reus wit van Leon Verheul.

Mooiste konijn van het geheel werd de Tan van Andre Groen.

Mooiste cavia: een CH-Teddy van ons Jeugdlid Renzo Nap.

Bij de grote hoenders waren dat:

Keurmeester B. den Blanken: mooiste een Barnevelder wit van Rinus van Zuilen. mooiste op 1 na een Brahma m.z. patrijs van Wim van Vliet.

Bij de dwerghoenders waren dat:

Keurmeester L. van Wetering: mooiste een Plymouth Rock gestreept van Piet van der Mel. De mooiste op 1 na een Plymouth Rock gestreept van Bertus den Blanken.

De mooiste prijswinnaars mochten weer kiezen uit een zak KasperFaunafood diervoeder aangeboden door FaunaPlaza uit Oudewater of een kaasje van van der Bas. Zo kunnen wij weer terug zien op een geslaagde jongdierenavond en gaan we ons opmaken voor de tentoonstelling op 5 en 6 oktober aanstaande.

Karel Koot voorz.

Jongdierenavond 2017

Het begint al weer te kriebelen, dit is natuurlijk in de figuurlijke zin van het woord. Met de mooie maar te droge zomer tot nu toe is de last van muggen en dergelijke maar zeer beperkt. Nee, de kriebels komen bij mij voor de komende jongdierenavonden bij ons en onze zusterverenigingen. Want alle trubbels van het afgelopen jaar heeft onze hobby geen goed gedaan. Velen van ons zijn een beetje down aan het nieuwe seizoen begonnen. Maar als eenmaal het jonge goed in de hokken rond huppelt, rent of zwemt is het (leed) snel vergeten.

De resultaten van uitkomst en geboortes waren zoals elk jaar weer wisselend. Soms terecht maar vaak is het ook om zand in andermans ogen te strooien. Om dan verrassend op de jongdierenavond te voorschijn te komen. D.V.V. is de eerste in de rij die deze avond organiseert en wel op vrijdagavond 25 augustus vanaf 18.30 uur in het Wierickehuis.

Daarna zijn ze nog bij onze zusterverenigingen in Zegveld en Woerden. Gevraagd worden konijnen, cavia’s, hoenders en dwerghoenders. Deze avonden zijn bedoeld om de dit jaar geboren dieren te laten beoordelen door de 4 aanwezige keurmeesters. Dit zijn 2 keurmeesters voor de hoenders en dwerghoenders en 2 keurmeesters voor de konijnen en cavia’s. Maar tevens hebben de leden de mogelijkheid om vragen te stellen over hun meegebrachte dieren aan de keurmeesters. Bepaalde onderdelen van het dier wat voor hun niet duidelijk is geven de keurmeesters graag uitleg over. Het is eigenlijk een halve studieavond om zo onze hobby op een hoger peil te brengen. Belangstellenden die meer van onze hobby willen weten of gewoon maar nieuwsgierig zijn , zijn van harte uitgenodigd om even in het Wierickehuis binnen te wippen. Deze avond doet misschien wat rommelig aan van de vele verzendkisten ,maar deze avond is tenslotte geen tentoonstelling.

De tentoonstelling van 2014 en 2016 zijn wegens de toen heersende vogelgriep niet door gegaan. Deze ziekte brak telkens rond half november uit. Om dit voor te zijn heeft het bestuur besloten om de tentoonstelling te verplaatsen naar 5 en 6 oktober.Later meer hier over.

Het bestuur hoopt vele leden en belangstellenden te ontmoeten op 25 augustus in het Wierickehuis.

Karel Koot,voorz.

Jongdierenavond 2016

Het was best een spannende en soms ook een hectische tijd de laatste maand of maanden voor deze jongdierenavond. Immers het nieuwe dodelijke konijnenvirus RHD 2 waarde zich rond in ons land. Sommige beweerden dat dit virus verleden jaar november vanuit Metz in Frankrijk ons land is binnengekomen. Daar werd op dat moment de 28e Europashow een 3 jaarlijkse Kleindierenshow met +/- 40.000 konijnen ,hoenders en dwerghoenders, watervogels en duiven enz. georganiseerd. Met inzendingen en deelnemers uit bijna de gehele Europese gemeenschap en ook uit ons land is dit een ideale plek om een dodelijk virus te verspreiden. Maar hoe het gekomen is dat maakt niet uit het is er nu eenmaal.

Bij leden in onze vereniging en zusterverenigingen in de omgeving zijn er bij mijn weten geen gevallen van besmetting en/of sterfte bekend. Daarom was de noodzaak om vroegtijdig te enten bij onze leden niet zo snel aanwezig. Tot dat onze landelijke bond K.L.N. op 5 augustus j.l. een verbod afkondigde dat konijnen die niet geënt zijn tegen RHD 2 niet op jongdierendagen en tentoonstellingen bijeen gebracht mogen worden. Wij moesten toen een keuze maken, meedoen en enten of thuis blijven met je dieren. Het gevolg massale aanmeldingen maar een tekort aan entstof,dus wachten en wachten.

Uiteindelijk zijn in onze vereniging op 23 aug. de meeste konijnen geënt. Maar dat hield wel in dat met een wachttijd van 10 dagen voordat de entstof werkzaam is,vele konijnen niet naar de J.D.avond mochten. Even was de vraag wel of geen konijnen en konijnenkeurmeesters te vragen , maar het bestuur heeft het gewoon door laten gaan.

Er werden 44 konijnen beoordeeld (die al eerder waren geënt)

Bij keurmeester M. Kok was de mooiste: Tan van Andre Groen uit Oudewater.

   Op 1 na mooiste: Tan van Henk Groen uit Waddinxveen.

Bij keurmeester R. Tiemes was de mooiste: Vlaamse reus van Jan Spanenburg uit Hekendorp.

   Op 1 na mooiste : Duitse Hangoor van Henric Hoogerbrugge uit Kamerik.

Mooiste konijn van een jeugdlid : Rus zwart van Thom Maaijen uit Haastrecht.

Tevens werd de Tan van Andre Groen als mooiste van alle konijnen gekozen.

Keurmeester R. Tiemes keurde ook de 5 cavia’s en de mooiste was :

Een cavia C.H.Teddy van ons nieuwe jeugdlid Kay de Wit uit Zwammerdam.

Er werden 44 grote Hoenders beoordeeld door keurmeester B. den Blanken ,

zijn mooiste was een Brahma van Wim van Vliet uit Kockengen.

   Op 1 na mooiste wederom een Brahma van Wim van Vliet uit Kockengen.

Er werden 42 Dwerghoenders beoordeeld door keurmeester L. van Wetering, zijn mooiste was een Plymouth Rock van Piet van de Mel uit Kamerik.

   Op 1 na mooiste een Noord Hollands Blauwe van Joop Vonk uit Nieuwerbrug.

Mooiste dwerghoender jeugdlid :Wyandotte van Dennis van Oudenallen uit Wilnis.

De Jeugdleden kregen allen een beker met inscriptie van de J.D. avond thuisbezorgd.

En de andere winnaars konden kiezen uit een zak voer geschonken door FaunaPlaza uit Oudewater of een kaasje van kaasboerderij van der Bas.

Ondanks de spanning vooraf kan het bestuur van D.V.V. terug zien op een zeer geslaagde avond in het Wierickehuis . En zien we met vertrouwen uit naar de Kleindiertentoonstelling op 7,8 en 9 december a.s. zo als gebruikelijk weer in het altijd gezellige Wierickehuis.

Karel Koot, voorzitter

Jongdierenavond 2016

De Jongdierenavond wordt op vrijdag 26 augustus aanstaande gehouden van 18.30-22.00 uur. In het Wierickehuis is een eerste aanzet op weg naar succes. Dan worden onze dit jaar geboren konijnen, hoenders en dwerghoenders aan een deskundig oordeel van 4 keurmeesters onderworpen. Het is geen tentoonstelling maar meer een studie-/vergelijk-avond voor onze leden met hun meegebrachte dieren.

Mocht u als geïnteresseerde een kijkje willen komen nemen dan bent u van harte uitgenodigd.

Karel Koot, voorzitter D.V.V

Jongdierenavond 2015

Op vrijdagavond 28 augustus hebben wij weer onze jaarlijkse jongdierenavond gehouden. Het was de eerste clubavond van D.V.V. in het geheel vernieuwde Wierickehuis. Wel even wennen dus, met de bar en zitjes in de hal. Maar dit had het voordeel dat alle meegebrachte dieren nu in de zaal gehuisvest en beoordeeld konden worden. Het geheel is voor ons veel overzichtelijker en gezelliger geworden dan voorheen.

Het aantal meegebrachte dieren was in totaal 127 stuks en is in vergelijking met 2014
(166 stuks) wel veel lager. Als vereniging vraag je af, wat kan de oorzaak zijn van die daling. Enkele leden gaven als reden dat ondanks de zachte winter de bevruchting van met name de grote hoenders in het vroege voorjaar zeer teleurstellend was. Zodat zij later kuikens hadden dan normaal en deze nu nog niet volgroeid en dus niet op kleur en uitgeruid zijn. Ook waren enkele leden met hun dieren naar de speciaalclub van hun ras. Met een volle agenda van jongdierendagen-avonden moet je wel eens een keuze maken waar je naar toe gaat.

Er werden 65 konijnen ter beoordeling aangeboden (2014 83 stuks)
Bij keurmeester Cats werd de mooiste : Klein Lotharinger met F 96 pnt. van Arno Visser.
      Op een na mooiste : Tan met F 95,5 pnt. van Andre Groen.
Bij keurmeester de Zeeuw werd de mooiste : Duitse Hangoor met F 96 pnt. van Karel Koot.
      Op een na mooiste : Duitse Hangoor met F 96 pnt. van Karel Koot.
Als mooiste van de avond werd gekozen de Klein Lotharinger van Arno Visser.

Er werden 28 grote hoenders aangeboden (2014 53 stuks). En beoordeeld door
keurmeester Bleijenberg zijn mooiste : Fries Hoen met F 96 pnt.van Henric Hoogerbrugge .
      Op een na mooiste : Brahma columbia met F 96 pnt. van Wim van Vliet.

Er werden 34 dwerghoenders aangeboden (2014 30 stuks). En grotendeels beoordeeld door
keurmeester den Blanken zijn mooiste : Plymouth Rock kriel met F 96 pnt. van Piet v.d. Mel.
      Op een na mooiste ; Brahma kriel met F 96 pnt. van Comb.Beukers.

Hoewel het op deze avond niet om de prijzen gaat maar meer om de uitleg en discussie met de keurmeesters,zijn er door de vereniging toch prijzen beschikbaar gesteld. Dat waren 4 heerlijke kaasjes van zuivelboerderij van den Bas. En 2 maal 20 kg gemengde konijnenkorrels en 2 maal 20 kg gemengd graan voor de hoenders door FaunaPlaza uit Oudewater beschikbaar gesteld. Zo konden de mooiste van iedere keurmeester een keuze maken tussen bovenstaande prijzen. En kregen de op een na mooiste de overgebleven prijs.

Ondanks een mindere opkomst, is het voor ons toch een geslaagde avond geworden en zien we in vertrouwen uit naar onze tentoonstelling op 9-10 en 11 dec. wederom in het Wierickehuis.

Karel Koot, voorzitter

Jongdierenavond 2014

Voor vele leden en belangstellenden was 29 augustus weer een gezellige en leerzame avond in het Wierickehuis. Een groot en gevarieerd aantal dieren werd bijeengebracht, besproken en beoordeeld door de aanwezige keurmeesters. Alleen was het jammer dat er geen jeugdleden aanwezig waren. En ook de cavia’s lieten het dit jaar afweten. Mogelijk is daar de vakantieweek en het naderende einde van de zomervakantie de oorzaak van. Je moet vaak keuzes maken. Hoewel deze avond meer bedoeld is als studieavond, om ons meer in de achtergronden van het keuren en het verbeteren van de door de leden gefokte dieren gaat, is er ook een showelement aan toegevoegd.

De 83 aanwezige konijnen werden beoordeeld door 2 keurmeesters:
De mooiste bij Dhr. M. Kok was een Tan van Andre Groen, op 1 na mooiste een Satijn van John van Ankeren. De mooiste bij Dhr. R. Tiemes was een Hulstlander van Gerda Nijenhuis ,op 1 na mooiste een Vlaamse Reus van Cor Vlasman. En als mooiste konijn van de avond werd de Tan van Andre Groen gekozen.

De 53 grote hoenders werden grotendeels beoordeeld Dhr. Bleijenberg en daar was mooiste de een Lakenvelder van Fred Reijn, op één na mooiste werd een Brahma columbia van Wim van Vliet. Dhr. Den Blanken beoordeelde grotendeels de 30 dwerghoenders en daar werd de mooiste een Hollandse kriel van Bertus den Blanken en op 1 na mooiste een Sabelpootkriel wederom van Wim van Vliet.

De winnaars konden kiezen bij de konijnen uit 25 kg gemengde konijnenkorrels of een boerenkaasje, en bij de hoenders en dwerghoenders 25 kg gemengd graan of ook een boerenkaasje. De diervoeders werden beschikbaar gesteld door Faunaplaza uit Oudewater en de kaasjes zijn afkomstig van zuivelboerderij Van der Bas uit Nieuwerbrug. Inmiddels zijn bij onze zusterverenigingen ook de jongdierenavonden en middagen geweest en waren onze leden ook daar succesvol aanwezig. En gaan we nu richting de eerste najaarstentoonstellingen in de omgeving. Wat betreft onze eigen tentoonstelling; deze wordt dit jaar gehouden op 10-11 en 12 december.

Karel Koot.

Jongdierenavond 2014

Kijkend naar de wedstrijden van het W.K. voetballen die voor Oranje goed verlopen zijn, bedenk ik mij dat het weer hoogtijd wordt om een artikeltje te schrijven voor op deze site en de Nieuwsbrug. Het is een en al sport op de televisie, de ene sport overlapt de ander. Van het voetbal naar het wielrennen met hele mooie etappes vanuit Engeland en Frankrijk, dan blijf je aan de buis gekluisterd. Zelf ben ik geen kenner maar liefhebber van deze sporten. En met de voor en nabeschouwingen van deze wedstrijden en etappes wordt nader ingegaan op de veranderde speelstijlen, het juiste samenstellen van sprinters treintje en uit de wind rijden bij het wielrennen. Het maakt de sporten alleen maar leuker om het te volgen.

Zo is het ook met onze (sport) hobby zeker niet als kenner maar meer als liefhebber. Als je er dieper op ingaat en de achtergronden in het hoe en het waarom dan wordt het alleen maar interessanter. Zo ook onze jongdierenavond dit is eigenlijk figuurlijk een voorbeschouwing op de komende tentoonstellingen. Het hele voorjaar en zomer zijn we bezig geweest met de opfok en een begin maken met trainen en selecteren van onze dieren. Onze leden kunnen op deze avond hun jonge dieren,dat zijn konijnen,cavia’s, hoenders en dwerghoenders aan een 5 tal deskundigen ter beoordeling aanbieden. Zij zullen op al uw vragen en onduidelijkheden over uw dier een mogelijk en goed antwoord geven. Dit kun je ook zien als een tactische bespreking op de komende tentoonstelling en het komende fokseizoen van volgend jaar.

Onze landelijke bond de K.L.N. voluit Kleindier Liefhebbers Nederland is erg vernieuwend bezig en het wordt meer een bond waar meer stromingen van (klein)dierliefhebbers zich hopelijk in thuis gaan voelen. Zo hebben de leden op de landelijke jaarvergadering ingestemd met het invoeren van een A.O.C.(any other colour) klasse op de tentoonstellingen. Dit zijn dieren van een erkend ras maar met een kleur die wel erkend is maar niet voor dat betreffende ras, dus eigenlijk een dier in een nieuw jasje? Ook is er ingestemd met een Vrije Klasse, dit is een klasse waar diergroepen ingezonden kunnen worden van niet erkende rassen, kleuren of variëteiten. Beide nieuwigheden zijn nu nog meer voor de grotere tentoonstellingen weggelegd omdat het aantal inzenders voor deze klassen op een plaatselijke tentoonstelling te gering is. Maar je weet maar nooit enkele nieuwe leden zijn er mee bezig en mogelijk zijn de eerste resultaten al te zien op de komende tentoonstelling.

Wat ook nieuw is en al enige keren op t.v. te zien is geweest is Konijntje –Hop. Dit is te vergelijken met een concours hippique bij paarden maar dan voor konijnen. Op de laatste Championshow eind Januari in Nieuwegein was een parkoers uitgezet en werden er demonstaties gegeven. De tijd zal het leren of al deze vernieuwingen ook blijvertjes zijn.

De jongdierenavond van D.V.V. wordt dit jaar gehouden op vrijdag 29 augustus vanaf 18.30 uur in het Wierickehuis te Nieuwerbrug. En als u geïnteresseerd bent of meer over onze (sport) hobby wilt weten bent u van harte uitgenodigd.

Karel Koot.

Jongdierenavond 2013

Op 30 augustus hielden wij weer onze jaarlijkse jongdierenavond in het Wierickehuis.
De verwachtingen van het aantal mee te brengen dieren waren op voorhand niet zo hoog, immers ondanks de mooie zomer die toch gekomen is was het voorjaar alles behalve ideaal om met de fok van onze jonge dieren te beginnen. Maar de opkomst was boven verwachting in totaal werden 174 dieren (2012 –143 stuks) aangeboden voor een beoordeling en uitleg of advies aan de leden en belangstellenden.

Er werden 2 cavia’s aangeboden de mooiste is van ons jeugdlid Renzo Nap en de andere met de hele mooie naam Zwabbertje is van de Comb. Lamboo wij hopen dat er volgend jaar toch meer cavia’s komen want ze horen er echt bij. Ze werden beoordeeld door ons lid Dick Zwaan. Bij de konijnen waren 85 dieren ( 2012- 81 stuks) aangeboden.

Mooiste van een jeugdlid: Tan van Johan van Bijsterveld
Mooiste bij keurmeester J.C. de Zeeuw: Satijn van J. van Ankeren.
Op een na mooiste: Satijn van J. van Ankeren.
Mooiste van keurmeester K.J. Cats: Klein- Zilver van D. Zwaan
Op een na mooiste: Tan van A. Groen.

Als prijs konden de winnaars kiezen uit een zak van 25 kg gemengde konijnenkorrels gesponsord door Faunaplaza te Oudewater of een kaasje van kaasboerderij v.d. Bas.
Bij de eindkeuring en alleen voor de eer werd de Klein- Zilver van D. Zwaan als winnaar van de avond bekroond.

Bij de grote hoenders waren 42 dieren (2012- 24 stuks) aangeboden. Zij werden grotendeels beoordeeld door keurmeester A. Bleijenberg.

Mooiste grote hoender: Brahma van W. van Vliet
Op een na mooiste: Barnevelder van R. van Zuilen.

Bij de dwerghoenders waren 45 dieren ( 2012 – 37 stuks) aangeboden.
Zij werden grotendeels beoordeeld door ons lid en keurmeester B. den Blanken.

Mooiste dwerghoender: Brahma kriel van Comb. Beukers.
Op een na mooiste: Plymouth Rock kriel van P. van de Mel.

Ook hier konden de winnaars kiezen uit een zak van 25 kg gemengd kippengraan gesponsord door Faunaplaza of een kaasje van v.d. Bas. En zo kunnen wij weer terug zien op een gezellige en leerzame avond en zien wij met vertrouwen uit naar onze tentoonstelling die gehouden wordt op 11-12 en 13 december in het Wierickehuis.

Karel Koot.

Jongdierenavond 2013

“De natuur kun je niet dwingen” is een veel gehoorde kreet dit jaar. Een laat en te koud voorjaar en het begin van de zomer is al net zo. Die enkele mooie dag werd gelijk weer gevolgd door buien en een dagenlange koude noordenwind. Genieten van een mooie lente met zijn ontluikende natuur en zijn mooie fris groene kleuren en bloemenpracht is ons maar mondjesmaat gegund. Zo is het ook met de vogels en watervogels in de natuur, de zwaluwen kwamen veel later en bij de wilde eenden met hun kuikens was het al net zo, de eerste nesten waren al snel verdwenen wegens de kou en onvoldoende voedsel voor de jonge kuikens.

In onze hobby is het ook al zo, je denkt dat onze dieren die goed verzorgd en gevoed worden daar geen last van hebben. Toch is dat niet zo, veel eieren van onze watervogels en hoenders waren in het begin niet bevrucht of de kuikens kwamen niet uit het ei en dit ondanks de tegenwoordige technieken en goede zorgen. Ook hier kunnen wij de natuur niet dwingen.

Bij onze konijnen fokkende leden waren de resultaten ook wisselend vooral bij de gene die hun dieren geheel of gedeeltelijk buiten hebben zitten. Hier speelt de natuur ook weer een belangrijke rol, die wij maar gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. Toch zijn er bij de leden weer jongen geboren of uit het ei gekomen ook al is het wat later en soms iets minder. De natuur herstelt zichzelf weer en dat is het mooie van het geheel en krijgen wij hopelijk toch nog een mooie zomer. En bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrug is de zomer toch echt gekomen.

Ondanks bij sommige leden een haperend begin van het fokseizoen organiseert D.V.V. toch weer haar jaarlijkse jongdierenavond. 2 konijnen- en 2 hoenderkeurmeesters zullen dan weer hun oordeel vellen over de meegebrachte dieren. En dat verschillende dieren nog wel wat jong zijn daar zal echt wel rekening mee worden gehouden. Op deze avond is er ook voldoende gelegenheid om aan de keurmeesters tekst en uitleg te vragen over onze dieren.

Kortom weer een gezellige en leerzame avond voor de leden en degene die toch iets meer van onze hobby te weten willen komen, op 30 augustus a.s. in het Wierickehuis aanvang vanaf 18.30 uur.

Karel Koot, voorzitter.

Jongdierenavond 2012

Op 31 augustus hebben wij weer ons jaarlijkse Jongdierenavond gehouden in het Wierickehuis. Omdat onze vereniging deze avond organiseert zonder inschrijving vooraf is het voor het bestuur altijd weer een verrassing welke leden en met hoeveel dieren ze op deze avond aanwezig zijn.

Ons jeugdlid Renzo Nap kwam met zijn mooiste cavia en deze werd beoordeeld door onze ervaren caviafokker Dick Zwaan,jammer dat dit de enigste cavia was deze avond maar wij hopen dat er op de komende tentoonstelling toch meerdere cavia’s aanwezig zijn want zij horen er echt bij. Renzo ga zo door !!

Bij de konijnen een lichte daling in aantal dieren, 81 stuks (99 stuks in 2011) de reden was dat enkele leden om diverse redenen hadden afgezegd.

Mooiste van een jeugdlid: Tan vrouw jong van ons nieuwe jeugdlid Johan van Bijsterveld. Mooiste bij keurmeester Adriaans : Triantha man jong van Henric Hoogerbrugge. Op een na mooiste : Satijn vrouw jong van John van Ankeren.
Mooiste bij keurmeester Cats : Tan vrouw jong van Andre Groen
Op een na mooiste : Tan man jong van Andre Groen.

Als prijs konden de winnaars kiezen uit een zak van 25 kg Konijnenkorrels gesponsord door Faunaplaza te Oudewater of een kaasje van kaasboerderij v.d. Bas.
Bij de eindkeuring en alleen voor de eer werd de Tan vrouw jong van Andre Groen als winnaar van de avond bekroond.

Er werden 24 grote hoenders (ook 24 stuks in 2011) beoordeeld door keurmeester den Blanken Zijn mooiste is geworden:Lakenvelder hen jong van Fred Reijn
Op een na mooiste: Barnevelder hen jong van Rinus van Zuilen.

Er werden 37 dwerghoenders ( 28 stuks in 2011) beoordeeld door keurmeester de Mik. Zijn mooiste is geworden: Indische Vechtkriel dubbel gezoomd van Combinatie Beukers. Op een na mooiste :Uilebaardkriel goud-zwart van Gerard Vermaas.
Ook hier konden de winnaars kiezen uiteen zak van 25 kg gemengd Kippengraan gesponsord door Faunaplaza of een kaasje van v.d. Bas.

Al met al kunnen wij weer terug zien op een gezellige en leerzame avond en hopen veel van de beoordeelde dieren ,aangevuld met de sierduiven en water- en siervogels te zien op onze tentoonstelling op 12-13 en 14 december en wederom weer in het Wierickehuis.

Jongdierenavond 2012

Het is een regenachtige dag aan het begin van de vakantie, op de computer probeer ik een stukje te schrijven over onze kleindiersport. De sportevenementen van de afgelopen periode overdenkend is het E.K. voetbal voor Nederland niet goed verlopen en met de Tour waar we nu middenin zitten is het voor onze jongens tot nog toe al niet veel beter verlopen. Na een goede voorbereiding waren er hoge verwachtingen maar helaas ze komen niet altijd uit. Ondanks dat hebben we toch mooie sport gezien en de komende Olympische Spelen kan veel goed maken voor sportminnend Nederland. Zo is het ook in onze sport of hobby het is maar hoe je het wilt benoemen.

Met veel kennis hebben wij dit voorjaar onze ouderdieren aan elkaar gekoppeld en hoopvol wachten we af wat moeder natuur er van maakt. Veel hebben wij zelf in de hand maar niet alles, b.v. zijn de kippeneieren wel bevrucht en komen ze wel uit, zorgt moeder konijn wel goed voor haar pas geworpen jongen, was het voor de al vroeg broedende duiven en eenden niet te koud. Dat zijn spannende tijden maar daarna komt het vakbekwame opfokken van al dat kleine grut en later het trainen van deze dieren. Dit is een van de mooiste perioden in onze sport of hobby.

Een volgende mooie periode zijn de plaatselijke jongdierenavonden D.V.V. organiseert op 31 augustus als eerste van de omliggende verenigingen weer onze jaarlijkse jongdierenavond in het Wierickehuis en vanaf 18.30 uur zijn de leden welkom om hun dit jaar gefokte dieren aan het deskundige oog van de keurmeesters te laten onderwerpen. Het is voor de meeste leden weer de eerste clubactiviteit in het nieuwe tentoonstellingsseizoen, en een weerzien van vele collega kleindierfokkers. De meegebrachte dieren worden door de aanwezige konijnen- en hoenderkeurmeesters beoordeeld op de voor dat ras voorgeschreven standaardeisen. Maar nog belangrijker, er is voldoende gelegenheid om in discussie te gaan met de betreffende keurmeester en hij zal zoveel mogelijk uitleg geven over het betreffende dier. Het is dus een zeer leerzame avond voor de leden maar zeker voor de nieuwe leden die zich dit jaar bij onze verenigingen hebben aangesloten.

Maar ook in onze sport geldt, na een goede voorbereiding en verzorging van de dieren komen de soms hoge verwachtingen van hun baasjes niet altijd uit. Er zullen zeker dieren bij zijn die niet meer om de prijzen gaan strijden op de komende clubtentoonstelling in december of later op de landelijke shows. Er kan immers maar één dier winnen. Maar toch hebben wij met z’n allen in die tussenliggende tijd weer mooie kleindiersport gezien.

Mocht u als belangstellende een kijkje willen komen nemen schroom dan niet om op
31 augustus vanaf 18.30uur het Wierickehuis binnen te lopen en begeef u tussen de mensen en alle kisten door naar wat u het meeste boeit en ervaar dat wij met een mooie sport bezig zijn. Het bestuur van D.V.V. verwacht u.

Karel Koot.

Jongdierenavond 2011  

Op vrijdagavond 26 augustus hielden wij weer onze jaarlijkse Jongdierenavond, in het voor ons zo vertrouwde Wierickehuis. De tijdelijke kooien voor de hoenders en dwerghoenders waren in de middag al opgesteld, de keurmeesters waren allen al ruim voor tijd aanwezig, dus konden de leden met hun dieren komen. Toch duurt het altijd nog weer eventjes voor alles draait, bij elke keurmeester moet immers ook een schrijver zijn.

In de haast waren de invullijsten even zoek en 18.30 uur blijft voor de werkende leden en bestuursleden toch vroeg, vooral als zij ook dieren mee willen nemen .Voordat de dieren in de verzendkisten gaan wil je er toch nog even laatste blik opwerpen en nakijken dat ze mooi schoon zijn, een borsteltje bij de konijnen, pootjes wassen bij de kippen. En zo nodig het kammetje, kinlellen en pootjes iets invetten voor de kleur want het blijft tenslotte naast het beoordelen van de juiste raseigenschappen van het dier toch ook een schoonheidswedstrijd.

Er zijn dit jaar 99 konijnen beoordeeld (87stuks in 2010). De beide keurmeesters hadden hiermee een goed gevulde avond, na alle dieren beoordeeld en de vragen van de aanwezigen beantwoord te hebben mochten zij ieder hun mooiste en op 1 na mooiste dier aanwijzen en dat waren bij:
Keurmeester v.d.Poel:
– De mooiste was een Vlaamse Reus van C.Vlasman.
– De mooiste op één na was een Vlaamse Reus van J.Spanenburg.
Keurmeester v.Weelden:
– De mooiste was een Duitse Hangoor van K.Koot.
– De mooiste op één na een Klein Zilver van D.Zwaan.

De winnaars van iedere keurmeester mochten als prijs als eerste kiezen uit een echt boerenkaasje van kaasboerderij v.d. Bas, of een zak van 25 kg gemengd konijnenvoer beschikbaar gesteld door Faunafoodstore uit Oudewater, onze dank hiervoor.
Ons Jeugdlid Corné Maayen had met een Tan de mooiste bij de jeugdleden en aan hem kon later een standaard overhandigd worden, als laatste werd alleen voor de eer de Duitse Hangoor als mooiste konijn van de avond bekroond.

Er werden dit jaar 24 grote hoenders (34 in 2010) en 28 dwerghoenders ( 58 in 2010) en dat is bijna de helft minder als in 2010, de oorzaak is ons niet bekend. De hoenders werden beoordeeld door de keurmeesters Nederpelt en de Mik en als mooiste kozen zij:
– Mooiste grote hoender: een Lakenvelder van Fr. Reijn
– De mooiste op één na: een Fries Hoen citroenpel van H. Hoogenbrugge
– Mooiste dwerghoender: een Plymouth Rock kriel van P. Mel
– De mooiste op één na: een Antwerpse Baardkriel van Kl. Muyt.
En wederom mochten de winnaars weer kiezen uit een zak van 25 kg gemengd graan beschikbaar gesteld door Faunafoodstore of een boerenkaasje.
Na de kooien weer opgeruimd te hebben en het Wierickehuis netjes schoon achter gelaten te hebben kwam er weer een einde aan een drukke maar leerzame jongdierenavond van D.V.V.
 

Jongdierenavond 2011

Als de meeste vakanties achter de rug zijn bloeit het verenigingsleven weer op, zo ook in onze vereniging. Niet dat wij al die tijd stil gezeten hebben, immers onze dieren hebben dagelijks hun verzorging nodig .En als wij er even tussenuit gaan zorgen wij altijd voor vervangende verzorgers en zoals het een goed dierenvriend betaamt gaat hij bij thuiskomst eerst zijn dieren langs voor hij de koffers in huis zet,althans zo is het bij mij.

Op vrijdag 26 augustus organiseren wij onze jongdierenavond in het Wierickehuis en vanaf 18.30 uur zijn de leden welkom met hun dit jaar gefokte dieren. Dit zijn hoenders en dwerghoenders zij worden beoordeeld door de keurmeesters dhr. Nederpelt en dhr. de Mik en bij de konijnen en cavia’s dhr. van Weelden en dhr. van de Poel.

Onze dieren worden niet alleen beoordeeld, maar er kunnen ook allerlei vragen gesteld worden aan de keurmeesters en geven zij er zo goed mogelijk antwoord op. Voor beginnende leden, maar ook de meer ervaren fokkers een ideale avond om meer te weten te komen over onze en/of andermans dieren.

Wilt u als belangstellende een kijkje komen nemen dan bent u van harte welkom. Het doet in eerste instantie misschien wat rommelig aan maar loop gewoon langs de vele verzendkisten heen en blijf staan bij wat uw interesse heeft en ervaar dat wij met een hele mooie hobby bezig zijn.

Graag tot ziens op onze jongdierenavond.

Karel Koot, voorzitter
 

jongdierenavond 2010

Voor de leden van de vereniging was op 27 augustus het eerste gezamenlijk weerzien in het nieuwe seizoen. De kleindierensport is in veel opzichten een individuele sport, contacten onderling zijn er wel o.a. tijdens het tatoeëren van de konijnen of het bestellen en afhalen van de ringen van hoenders, duiven en watervogels, en met het enten van de kippen tegen Pseudo-vogelpest enkele weken voor de jongdierenavond. Zodat zij op een verantwoorde wijze vervoerd en samengebracht kunnen worden.

Deze jongdierenavond of wel tafelkeuring genoemd luidt het komende tentoonstelling in .En D.V.V. is de eerste in de rij die hem organiseert ,en dan is het altijd een verrassing wat er voor dieren uit de verzendkisten van de leden te voorschijn komt.
Er zijn dit jaar 182 dieren naar het Wierickehuis gekomen om gekeurd maar vooral besproken te worden . De keurmeesters zijn er op deze avond juist om vragen van en aanwijzingen aan de fokkers omtrent de meegebrachte dieren te geven. Deze avond is zeer leerzaam voor beginnende fokkers of zij die met een nieuw ras beginnen. Maar zelfs ervaren fokkers kunnen er hun kennis mee vergroten ,twee of meerdere weten vaak meer dan een.

Ons jeugdlid Renzo Nap bracht de enige 3 cavia’s mee, die beoordeeld werden door onze ervaren oudcaviafokker dhr. Dick Zwaan, zodat Renzo automatisch de mooiste had. Bij de konijnen ging die eer naar ons jeugdlid Mark den Hartogh die een mooie blauwe Ned.hangoordwerg had meegebracht, beiden hebben hun prijs inmiddels thuis gekregen.

De 34 Grote Hoenders werden beoordeeld door dhr. Nederpelt, zijn mooiste was een Lakenvelder hen van Fred Reijn, en op 1 na mooiste een Kraaikop hen van Gerard Vermaas.

De 58 Dwerghoenders werden beoordeeld door dhr. Van der Wal ,
zijn mooiste was een Antwerpse Baardkriel hen van Klaas Muyt,
en op een na mooiste een Plymoutrockkriel hen van Piet van der Mel.

De 87 konijnen werden beoordeeld door M.Kok en H.Boone.
De mooiste van de door dhr. M.Kok beoordeelde konijnen was een Tan van André Groen en op 1na mooiste een Satijn van John van Ankeren.
Dhr. Boone beoordeelde een Vlaamse Reus van Jan Spanenburg als zijn mooiste, en op 1 na mooiste wederom een Tan van André Groen.

Alle 1ste prijswinnaars mochten kiezen uit een zak (25 kg) voer naar keuze van diersoort, ter beschikking gesteld door Faunafoodstore uit Oudewater waarvoor onze hartelijke dank,of een echt boeren kilokaasje op koninklijke wijze bereid door de familie v.d. Bas.

Als laatste kozen beide konijnenkeurmeesters voor de eer de Tan van André Groen als mooiste van de avond. De leden kunnen weer terug zien op een gezellige en leerzame avond en het bestuur hoopt vele van de meegebrachte dieren weer terug te zien op onze tentoonstelling die wordt gehouden op 8, 9en10 december a.s. en weer in het Wierickehuis te Nieuwerbrug.

Karel Koot voorz

Jongdierenavond 2010

Het is me het sportzomertje wel ,op het moment dat ik dit schrijf is het W.K. achter

de rug en verzacht de inhuldiging van de spelers en trainersstaf gedeeltelijk de net niet gewonnen finale. De Tour de France is halverwege en Robert Gesink staat 7e in het klassement , met de Pyreneeën ritten nog in het verschiet kan dit ook een mooi spektakel worden. Onze kleindierensport heeft veel gelijkenis met boven genoemde sporten , zij zijn het gehele jaar aan het trainen en met uitgekiende tactieken hopen zij op een zo goed mogelijk resultaat . Wij met onze dieren is het precies het zelfde. Het begint al met het samenstellen van de ouderparen, geboorte en groot brengen van de jongen, het trainen en selecteren op de juiste rasgebonden eigenschappen. Omdat dit niet eenvoudig is wordt er op 27 augustus a.s. in het Wierickehuis vanaf 18.30 uur een jongdierenavond gehouden. De konijnen keurmeesters de heren M.Kok en H.Boone en voor de hoenders de heren Nederpelt en Van der Wal zullen ons van goede adviezen voorzien van de door ons meegebrachte jonge dieren. Deze avonden zijn voor de leden zeer leerzaam en gezellig bovendien. Aan onze jeugdleden zal extra aandacht worden besteed door de keurmeesters want zij kijken toch veelal met andere ogen naar hun eigen gefokte dieren .Een jongdierenavond kan je een beetje vergelijken met de voorronden van het W.K. dieren die niet goed genoeg zijn kunnen beter niet naar de club of landelijke tentoonstellingen later in het seizoen zij hebben daar weinig te zoeken. Hoewel het zijn maar moment opnamen een dier kan net als een sporter zich in enkele maanden positief ontwikkelen en toch nog meedoen om de hoofdprijzen ,ondanks dat er net als in de sport maar een kan winnen gaan wij hierna gewoon weer door om dit doel te bereiken. Voor het zover is gaan velen genieten van een welverdiende vakantie hetzij ver of dicht bij huis, en als u een kijkje wilt komen nemen dan bent van harte welkom deze avond in het Wierickehuis.

m.vr.groeten
Karel Koot voorz.

Foto’s Jongdierenavond 2009

Jongdierenavond 2008

Als je al een aantal jaren mee loopt in de wereld van de kleindiersport denk je alles wel eens een keer te hebben meegemaakt. En toch kom je steeds weer voor verrassingen te staan. Vorig jaar werd de jongdieren keuring van D.V.V. overstelpt met inzenders van konijnen en dat waren er dit jaar iets minder.
Terwijl er nu weer meer kippen ter keuring werden aangeboden, waar dat nu aan ligt is voor mij een raadsel. Maar wij als bestuur zijn uiterst tevreden met dit grote aantal inzenders van kippen. Wel was bekend dat er dit jaar enkele konijnenfokkers gestopt waren met hun sport om allerlei uiteenlopende redenen, dat verklaart het lagere aantal ingezonden konijnen misschien.

Helaas hebben wij moeten constateren dat de jeugd van Nieuwerbrug ons deze avond in de steek heeft gelaten. Achteraf is dit wel verklaarbaar omdat de Speel Week juist deze week haar activiteiten hield en de jeugd van Nieuwerbrug daar liever actief aan deelnam en dat lijkt mij een goede reden. Ook was er nog de Woerdense vakantieweek die wellicht ook nog wat Nieuwerbruggers heeft getrokken. Al met al voor D.V.V. dus belangrijke concurrenten. Toch waren bij ons ook vele bezoekers die genoten hebben aan de grote verscheidenheid van konijnen en kippen en ook nog 1 cavia. Voor D.V.V. begrippen was het weer een avond waar veel is geleerd en ook nogal wat is afgelachen.

Er Waren dit jaar 39 grote hoenders (Vorig jaar 32), 83 dwerghoenders (vorig jaar ook 83), 110 konijnen (vorig jaar 143) en nog een cavia die vorig jaar ontbrak.  Totaal dit jaar 233 dieren en vorig jaar 258, al met al aantallen Waar wij als D.V.V. met genoegen op terugzien, en het vertrouwen dat de komende tentoonstelling van D.V.V. op 10, 11 en 12 december weer een vol huis kan worden.

Ook dit jaar waren er weer een aantal prijswinnaars. Elke keurmeester mocht aan de twee mooiste dieren van zijn keuring een prijsje toekennen. Waarbij de eigenaar van het mooiste dier mocht kiezen uit een kaas of een zak van 25 kilogram voer van het betreffende diersoort, beschikbaar gesteld door Faunafoodstore uit Oudewater.

De prijswinnaars waren bij keurmeester J. v.d. Steeg:
1e Tan bruin van Nic. van der Panne uit Kamerik.
2e Tan zwart van André Groen uit Oudewater.

Bij keurmeester G.J.R. Tiemes:
1e Vlaamse reus wit van Jan Verweij uit Waarder.
2e kleurdwerg van Cor van Amerongen uit Zegveld.

Bij keurmeester M. Kok
1e Satijn ivoor van John van Ankeren uit Mijdrecht,
2e Satijn ivoor van John van Ankeren uit Mijdrecht.

Tenslotte werd uit de 3 mooiste dieren van elke keurmeester de Satijn Ivoor van John van Ankeren verheven tot de allermooiste.

De cavia tenslotte was van Diana Lamboo uit Woerden.

Bij de grote boenders, keurmeester Nederpelt:
1e Kraaikop van Gerard Vermaas uit Woerden.
2e Lakenvelder van Mark den Hartog uit Woerden.
dit jeugdlid won tevens de voor de jeugd beschikbare prijs.

Bij de dwerghoenders keurmeester van der Wal:
1e Brabanterkriel van Gerard Vermaas uit Woerden.
2e Noord Hollandse kriel van Tinus Rietveld uit Nieuwerbrug.

Vanaf deze plaats wil ik alle prijswinnaars nog geluk wensen met het behaalde resultaat, en spreek de wens uit dat deze dieren ook in het verdere seizoen nog vele prijzen mogen weghalen. Is het niet op onze tentoonstelling dan toch ook elders.
Aangezien meerdere dieren dicht in de buurt kwamen van de nu prijswinnaars is het heel goed mogelijk dat ander dieren straks met de prijzen gaan strijken en ik roep dan ook alle inzenders op daarvoor te gaan.

Tenslotte rest mij nog alle inzenders te bedanken voor hun inzendingen en ze veel succes te wensen met hun verdere opfok.  Voor D.V.V. was dit weer een zeer goed geslaagde bijeenkomst, daarvoor inzenders en bezoekers bedankt en tot de volgende bijeenkomst.

Jan Verweij

Jongdierenavond 2008

Als ik deze letters aan het papier toe vertrouw kan ik mij nauwelijks voorstellen dat het al weer zover is dat ik u wil berichten over onze jaarlijkse jongdierenavond.
Toch als je naar de kalender kijkt is het al weer zover want op vrijdagavond 29 Augustus 2008 houdt D.V.V. weer haar traditionele jongdierenavond in het Wierickehuis, aanvang 18.30 uur.

Voor de kippen, konijnen en cavia’s is weer een aantal keurmeesters gecontracteerd.
De keurmeesters dit jaar zijn voor de konijnen: de hr.M.Kok de hr.R.Tiemes en de hr.J.v.d.Steeg. En voor de hoenders en dwerghoenders Zijn dat de hr.F.v.d.Wal en de hr.J.Nederpelt.

Dan kan het bestuur van D.V.V. met een gerust hart afwachten waarmee de leden komen en dat is altijd een verrassing. Vaak ook voor de fokkers zelf omdat het vergelijkingsmateriaal ontbreekt en men de eigen dieren meer goede eigenschappen toe dicht dan een keurmeester aan het dier ziet. Daarom is het ook zo goed om de dieren al op jonge leeftijd te laten beoordelen zodat later op tentoonstellingen de beoordelingsresultaten meer overeenstemmen met hetgeen verwacht werd.

Echter let wel op dat de jonge dieren nu nog volop in de groei zijn en bij de verdere groei,kan het dier zich zowel positief als negatief ontwikkelen en dat laatste willen
wij als hobby dier fokkers juist voorkomen en dus blijft het opletten hoe de verdere ontwikkeling van het dier gaat.

Zoals bekend komen er deze avond geen watervogels omdat de meeste jonge dieren nog niet op kleur zijn zoals die gevraagd wordt. Van de deze avond voorgebrachte dieren zullen uiteindelijk door de keurmeesters ook de winnaars bepaald worden,
en dat is altijd weer een verassing welke dieren naar voren komen. Het bestuur hoopt dat er weer veel jonge dieren deze avond ter keuring worden voorgebracht,
hoe meer dieren er komen hoe leuker het wordt. Gelijktijdig geeft dat aan hoeveel dieren er dit jaar zijn gefokt om zo ook een inzicht te krijgen wat wij het komend
tentoonstellingsseizoen mogen verwachten. Kortom zowel voor bestuur als leden kan het weer een leerzame avond worden.

Uiteraard is ook de jeugd van Nieuwerbrug en omstreken weer van harte welkom om hun lievelingsdier door een deskundige te laten beoordelen. Wat is er mooier dan een keuringsrapport te ontvangen van het eigen dier. Bovendien komen er ook nog een paar bekertjes boven te staan voor de mooiste dieren. Dus ook jou dier mag deze avond niet ontbreken.

Deze avond is Vrij toegankelijk zodat een ieder eens kan meemaken hoe er het aan toe gaat en ook eens te zien wat voor moois er wordt gefokt door de leden van DVV.  De mensen met een hond verzoeken wij die deze avond thuis te laten. Dus graag tot ziens op29 Augustus 2008.,.aanvang 18.30 uur in het Wierickehuis te Nieuwerbrug.

Jan Verweij

Jongdierenavond 2007

De inmiddels traditionele jongdierenavond van DVV in het Wierickehuis was er weer op 3O Augustus 2007. Het was weer ouderwets druk op deze avond. Veel dieren en een behoorlijk aantal bezoekers dat geeft automatisch een gezellige sfeer. Toch denk ik dat voor de mensen die hier voor de eerste keer komen het een wat chaotische indruk gaf. Alles loopt door elkaar en op meerdere plaatsen is een keurmeester bezig de dieren te keuren en dat komt in eerste instantie wat chaotisch over maar al die

drukte geeft wel weer dat een ieder komt op plaatsen waar men die dieren vindt die men het mooiste vindt. Zonder echter de andere dieren over te slaan want men wil toch ook wel kennis nemen wat er zoal te vinden is in Nieuwerbrug. Vorig jaar was het aantal ingezonden dieren behoorlijk teruggelopen dus was het bestuur benieuwd hoe het nu zou gaan en dat is beslist niet tegen gevallen Vorig jaar waren er 167 dieren nu brachten de leden maar liefst 258 dieren bij elkaar. Deze zijn als volgt te splitsen. Grote hoenders nu 32 vorig jaar 17, dwerghoenders nu 83 vorig jaar 46 en konijnen nu 143 vorig jaar 104. Zoals u ziet over de gehele linie een behoorlijke vooruitgang een zaak om als bestuur uiterst tevreden over te zijn. Welke keurmeester je ook spreekt men roemt altijd de hoge kwaliteit van de dieren die ter
keuring in Nieuwerbrug worden aangeboden en dat was ook nu weer het geval. Alle 5 de keurmeesters waren zeer goed te spreken over de aangeboden kwaliteit en dat is een compliment voor de fokkers die hun dieren hebben voorgebracht. Ook de discussie over foktechnische problemen en de openhartigheid van de fokkers werd geprezen alsmede de prima sfeer op deze avond. Omdat een keuring pas compleet is als er uiteindelijk ook nog winnaars uit komen was dit ook hier het geval en wel als volgt.

De grote hoenders gekeurd door de heer W. Bleijenberg
1e prijs Leo de Jong uit Reeuwijk met een Hollands Hoen Goudpel,
2e prijs Tinus Rietveld uit Nieuwerbrug met een Noord Hollands Hoen.

De dwerghoenders gekeurd door de heer A. Mik
1e prijs Henk Brunt uit Woerden met een Nederlandse Baardkuifkriel
2e prijs Piet van der Mei uit Kamerik met een Plymoet Rockkriel.

Bij de konijnen zoals vanouds alle 3 de keurmeesters maakte ieder voor zich de mooiste dieren uit.

De heer M. Kolk.
1e prijs Jhon van Ankeren uit Mijdrecht met een Satijn
2e prijs Johan Voordouw uit Gouda met een Duitse hangoor.

de heer G. Tiemes
1e prijs Dirk Brouwer uit Vleuten met een Satijn
2e prijs Cor Vlasman uit Oudewater met een Vlaamse Reus.

De beer H. Boone
1e prijs Dik Zwaan uit Bodegraven met een Kleinzilver
2e prijs Bram Hogeboom uit Kudelstaart met een Tan zwart.

Nieuw was dit jaar dat men bij de konijnen uit de 3 eerste prijswinnaars nog met elkaar de allermooiste uitmaakte. Dit werd uiteindelijk de Satijn van Jhon van Ankeren. Ook vanaf deze plaats alle prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Aangezien het echter nog jonge dieren zijn kunnen ze mee of tegen groeien en dat zelfde geldt ook voor de andere fokkers zodat op onze tentoonstelling in December de strijd om de eerste plaatsen weer volledig open ligt. Het bestuur van DVV hoopt u allen ook daar weer te begroeten om er met elkaar weer een mooie show van te maken.

Jan Verweij.


Jongdierenavond 2006

Op vrijdagavond 25 augustus was het in het Wierickehuis weer de avond van DVV. De leden kwamen hier weer bijeen om hun jonge dieren aan een eerste keuring te onderwerpen. Voor het bestuur was het de vraag hoeveel dieren er zouden komen vooral met de beperkende bepalingen die de overheid aan het houden van onze hobbydieren verbindt. Gevolg van deze beperkingen is wel dat een aantal hobbyfokkers er mee zijn gestopt, voor ons is dit spijtig maar wellicht wil de overheid dit juist wel bereiken. Aan de andere kant wil de overheid echter de bezigheden in de vrije tijd juist bevorderen en wat is er dan mooier dan in de vrije tijd bezig te zijn in de natuur en een cultureel erfgoed in stand houden. Want juist bij de hobbyfokkers zijn de dieren terug te vinden die van oudsher in Nederland voorkomen en als het houden van deze dieren vrijwel onmogelijk wordt gemaakt verdwijnen deze dieren uit het landschap en dat kan en mag niet gebeuren. Tot het laatste moment zullen wij daarvoor op de bres staan

Terug naar onze jongdierenavond en de uiteindelijke opkomst viel ons niet tegen, alhoewel wij bij de kippen een steeds kleiner aantal zien. Vorig jaar waren er in totaal nog 216 dieren nu slechts 167,een teken aan de wand. Vorig jaar waren er 135 konijnen nu 104, dit is verklaarbaar doordat er nu enkele fokkers door omstandigheden verstek moesten laten gaan. Vorig jaar waren er 29 grote hoenders nu 17. Dwerghoenders vorig jaar 56 nu 46 en cavia’s waren er nu in het geheel niet.

Ondanks deze aanzienlijke daling van het aantal ingezonden dierenwas het als vanouds een gezellige drukte en had een ieder voor zover wij konden nagaan het prima naar de zin. De kwaliteit van de ingezonden dieren kon de toets der kritiek ruimschoots doorstaan was ook de mening van alle 5 de keurmeesters die deze avond actief waren. Ruwweg 95 % van de dieren werd met een predicaat van zeer goed tot fraai beoordeeld, hetgeen uitzonderlijk hoog kan worden genoemd.

Ook waren de keurmeesters weer zeer te spreken over de gezelligheid en de spontaniteit van de inzenders. Ook de inzenders konden met hun vragen terecht en ontstond er vaak een levendige discussie over foktechnische zaken, hetgeen ook de bedoeling van zo’n avond is. Kortom een ieder kwam goed aan zijn trekken en had het dan ook best naar het zin.

Uiteindelijk kwamen er ook winnaars naar voren:
Bij de jeugdleden was het Wim Boer met een dwerghoender Wyandotte meerzomig zilverpatrijs die met de eer ging strijken.
Bij de seniorleden kon elke keurmeester een aantal prijsjes toekennen:
De heer Nederpelt bij de grote hoenders voor een Noord-Hollandse blauwe van Tinus Rietveld en een tweede voor een Lakenvelder van Fred Reijn. Bij de dwerghoenders kon de heer van Rijs drie prijzen weggevenen wel als volgt;
1e prijs voor een Zijdehoen wit van Diana Lamboo, 2e prijs voor een Meerzomig Brama haan van de combinatie Beukers, 3e prijs voor een Brabander vrouw jong goud zwart getoept van Gerard Vermaas.

Bij de konijnen waren drie keurmeesters actief en hier waren die prijzen als volgt.
Keurmeester J. Zuidervliet:
1e prijs voor een Duitse Hangoor van Karel Koot, 2e prijs voor een satijn van John van Ankeren, 3e prijs voor een Havanna van John van Ankeren.
Keurmeester KI. Cats:
1e prijs voor een Kleinzilver midden zwart van Dick Zwaan 2e prijs voor een Tan zwart van André Groen, 3e prijs voor een Tan zwart van Cor van Muiswinkel.
Keurmeester G. Tiemes:
1e prijs voor een witte Vlaamse reus van Jan Verweij, 2e prijs voor een konijngrijze Vlaamse reus van Cor Vlasman, 3e prijs voor een witte Vlaamse reus van Jan Verweij.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en probeer ze in conditie te houden tot onze tentoonstelling op 13,14, 15 december 2006 in het Wierickehuis. Tot de niet-prijswinnars zou ik willen zeggen, ga zo door want u zat er nu al dichtbij en misschien bent u in december wel winnaars.

Jan Verweij

© D.V.V. Nieuwerbrug 2006 – 2022