Historie en Doelstelling

Volgens de statuten is de vereniging D.V.V. een Konijnen- en Pluimveehoudersvereniging “Door veredeling Verbetering” gevestigd te Nieuwerbrug aan den Rijn, gemeente Bodegraven.

De begindatum van de D.V.V. is nogal ongewis, daarvoor zijn inmiddels meerdere data bekend. Volgens een bijvoegsel van de Nederlandse staatscourant van woensdag 27 Februari 1925, no. 41 is de D.V.V. op deze datum opgericht. Vervolgens zijn deze statuten goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 November 1951, no. 29.

Echter volgens het vaandel van de D.V.V. is het jaar van oprichting 1936. Aangezien echter de notulen van de eerste jaren ontbreken is niet exact na te gaan wat er de eerste jaren al of niet is gebeurd. De eerste in bezit zijnde notulen dateren vanaf 1948.

Vaandel

Ledenaantal

De laatste jaren mag D.V.V. zich verheugen met een groeiend ledenaantal. De eerst bekende jaren bewoog het ledenaantal zich boven de 100 leden, terwijl er ook jaren zijn geweest van zo’n 40 leden. Gelukkig zijn we nu weer vele jaren rond de 100 leden.

Het is echter anders dan de eerste jaren toen de leden vooral uit het dorp zelf kwamen en lang niet allemaal fokkende leden waren. Nu komen de leden meer gespreid uit de regio maar zijn daarnaast ook vooral fokkende leden. Dit zien wij ook terug in het aantal dieren op de jaarlijkse tentoonstellingen. De eerste jaren was men tevreden met een kleine 200 dieren op de show. Nu zijn er toch jaarlijks rond de 400 dieren vertegenwoordigd.

Doelstelling

Volgens de 1e statuten van 1951 staat “het doel der vereniging is de liefhebberij tot het houden en fokken van konijnen en pluimvee aan te kweken, de kennis daarvan bij te brengen en zoveel mogelijk werkzaam te zijn tot veredeling en verbetering der rassen”.

Om bovenstaande doelstelling uit te dragen, organiseert DVV in he najaar een Jongdierenmiddag. De jaartentoonstelling wordt meestal in de 2de week van december gehouden in het Wierickehuis te Nieuwerbrug.

D.V.V. is aangesloten bij:
K.L.N. = Kleindier Liefhebbers Nederland.
N.B.S = Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen.

Op de Jongdierenmiddag en Tentoonstelling kunnen wij naast Konijnen en Cavia’s, Hoenders en Dwerghoenders, Sier- en Watervogels, ook Sier- en Oorspronkelijke Duiven laten beoordelen en tentoonstellen.

© D.V.V. Nieuwerbrug 2006 – 2023