Nieuwspagina

Jongdierendag 2022

De verenigingen Nut en Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug hebben op 10 september hun gezamenlijke jongdierenkeuring gehouden.

In verband het de recente vogelgriep in de regio was het helaas niet mogelijk om pluimvee te laten keuren. Derhalve is de keuring wel gehouden voor de konijnen. Er zijn 110 konijnen gekeurd.

We zijn weer gastvrij onthaald bij Boer Bert in Kamerik. In de jongveestal zijn de kooien opgesteld en vond de keuring dus plaats op een prima locatie. Het werd een gezellige en gemoedelijke onder leiding van de keurmeesters Martin Kok, Hannes van de Steeg en Jorn Westerlaken.

Winnaars in de A-klasse (jan-febr):

1. Roel Ansink met een Rus

2. André Groen met een Tan

3. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

Winnaars in de B-klasse (mrt-apr):

1. André Groen met een Tan

2. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

3. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

Winnaars in de C-klasse (mei-juni):

1. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

2. André Groen met een Tan

3. Dick van de Panne met een Rex Dalmatiner

Winnaars bij de jeugdleden:

1. Lynn Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

2. Tess Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

3. Mark Boer met een Kleurdwerg

Iedereen van harte gefeliciteerd!🎉

Nieuwe samenstelling bestuur

Door het onverwachte overlijden van de zeer gewaardeerde voorzitter Karel Koot is er sinds de buitengewone ledenvergadering van 5.7.2022 de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: J.M. Vonk
Secretaris: A.F. Spruijt
Penningmeester: Mevr. C. Rietveld
Commissaris: F.R. Reijn
Commissaris: H. Kastelein

Secretariaat en Ringencommissaris: Adrie Spruijt, Lecksdijk 20, 2811NK Reeuwijk

T: 06 53 340301 – E: Info@dvvnieuwerbrug.nl

In Memoriam Karel Koot

Met grote verslagenheid hebben wij vorige week kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze voorzitter Karel Koot. Karel heeft een leeftijd van 71 jaar mogen bereiken.

Karel Koot werd op 16 april 2007 voorzitter van onze vereniging, nadat Jan Spek tijdens de jaarvergadering aftrad na een periode van 15 jaar. Voor zijn aantreden heeft Karel lang getwijfeld of hij deze stap moest zetten. Maar ook hij heeft ruim 15 jaar de voorzitter rol vervult. Een bewogen periode met moeilijke tijden van vogelgriep en covid. Onder zijn leiding heeft de vereniging in het afgelopen jaar een succesvolle start gemaakt in nauwe samenwerking met Nut&Sport Woerden.

Wij leven mee met iedereen die hem goed gekend heeft en wensen de familie heel veel sterkte en kracht toe.