Jongdierendag 2022

De verenigingen Nut en Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug hebben op 10 september hun gezamenlijke jongdierenkeuring gehouden.

In verband het de recente vogelgriep in de regio was het helaas niet mogelijk om pluimvee te laten keuren. Derhalve is de keuring wel gehouden voor de konijnen. Er zijn 110 konijnen gekeurd.

We zijn weer gastvrij onthaald bij Boer Bert in Kamerik. In de jongveestal zijn de kooien opgesteld en vond de keuring dus plaats op een prima locatie. Het werd een gezellige en gemoedelijke onder leiding van de keurmeesters Martin Kok, Hannes van de Steeg en Jorn Westerlaken.

Winnaars in de A-klasse (jan-febr):

1. Roel Ansink met een Rus

2. André Groen met een Tan

3. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

Winnaars in de B-klasse (mrt-apr):

1. André Groen met een Tan

2. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander

3. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

Winnaars in de C-klasse (mei-juni):

1. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg

2. André Groen met een Tan

3. Dick van de Panne met een Rex Dalmatiner

Winnaars bij de jeugdleden:

1. Lynn Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

2. Tess Kastelein met een Ned. Hangoordwerg

3. Mark Boer met een Kleurdwerg

Iedereen van harte gefeliciteerd!🎉

Nieuwe samenstelling bestuur

Door het onverwachte overlijden van de zeer gewaardeerde voorzitter Karel Koot is er sinds de buitengewone ledenvergadering van 5.7.2022 de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: J.M. Vonk
Secretaris: A.F. Spruijt
Penningmeester: Mevr. C. Rietveld
Commissaris: F.R. Reijn
Commissaris: H. Kastelein

Secretariaat en Ringencommissaris: Adrie Spruijt, Lecksdijk 20, 2811NK Reeuwijk

T: 06 53 340301 – E: Info@dvvnieuwerbrug.nl

Nieuwe website D.V.V.

Sinds het voorjaar van 2006 maken wij gebruik van een website om iedereen te informeren over onze kleindierenvereniging. Voornamelijk onze pagina’s over de jongdierenkeuring, tentoonstelling, nieuws en de agenda worden goed bekeken.

De wereld van de techniek is in die 15 jaar totaal veranderd en dat geldt ook voor de website. Dat betekent dat wij vanaf heden een nieuwe website hebben. De vertrouwde licht blauwe kleur is gebleven, net als deze indeling van de pagina’s.

Met deze nieuwe website wordt het gemakkelijker om met nieuwsberichten iedereen op de hoogte te houden en foto’s van onze activiteiten te delen.

Karel Koot, voorzitter