Tentoonstelling 2021

In het septembernummer van de Nieuwsbrug heb ik al meegedeeld dat D.V.V. en Nut & Sport Woerden gaan samenwerken op het gebied van Jongdierendag en de Tentoonstelling. Het volgende gezamenlijke project waar we nu al naar uitkijken is de tentoonstelling. Deze wordt gehouden op 22 en 23 oktober in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Op donderdag 21 oktober gaan we de zalen omtoveren zodat we in de avond alle dieren kunnen ontvangen we verwachte weer  veel konijnen, cavia’s, hoenders en dwerghoenders, gedomesticeerde en oorspronkelijke watervogels, sier- en oorspronkelijke duiven en kwartels. Vrijdag 22 oktober vindt overdag de keuring plaats. 7 keurmeesters gaan alle ingezonden dieren van een predicaat voorzien. Zij bepalen uiteindelijk welke dieren in hun groep de mooiste van de tentoonstelling worden.

Om 20:00 uur vindt de opening met de prijsuitreiking plaats. Deze zal worden verricht door onze nieuwe 1e tentoonstelling voorzitter Gerda Nijenhuis. Daarna gaan zo snel mogelijk de deuren open. voor leden en belangstellenden. Waar voorheen de vrijdagavond gold als sluitingsavond van de D.V.V. tentoonstelling met raddraaien in de Bourgondiër wordt nu dus de openingsavond.Veel zal afhangen van de dan geldende Corona maatregelen of dit weer kan blijft nog even een vraagteken?. Wat nieuw is dat wij nu zaterdag 23 oktober, de gehele dag geopend zijn voor belangstellenden van 09:00 uur tot 16:00 uur. In de middag gaan we ook raddraaien om de vele mooie prijzen.

Maar na een feestje moet er ook weer opgeruimd worden. Wij hopen op vele vrijwillige handen. Zodat we in de vroege avonduren een mooi en schoon Wierickehuis achter kunnen laten. Vele veranderingen dus, maar we gaan er vanuit als alles meezit, met de Corona en dat de voor onze hobby zo gevaarlijke vogelgriep wegblijft, wij een goede beslissing genomen hebben.

Namens de gezamenlijke besturen van Nut & Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug
Gerda Nijenhuis en Karel Koot, voorzitters.

Jongdierenkeuring 2021

Jongdierenmiddag D.V.V. en Nut&Sport      09-08-2021

Het is lang stil gebleven rond de vereniging. Ondanks dat de Corona ons nu al voor het 2e jaar op rij teistert, gaat onze hobby toch zo goed als mogelijk gewoon door. In 2020 kon, na een succesvolle jongdierenavond in het Wierickehuis, de tentoonstelling in december helaas niet doorgaan. Het werd winter met sterk ijs om te schaatsen op de Oude Rijn. Daarna werd het gelukkig weer voorjaar; lammetjes in de wei en bij onze leden weer jongen dieren in en op het hok.

Nieuwe plannen maken, zo ook bij D.V.V. Nu gaat er wel wat veranderen bij ons. Door inkrimping in onze hobby, maar ook in de besturen bij D.V.V. en onze zustervereniging Nut & Sport uit Woerden, hebben we besloten om te gaan samenwerken. Dit houdt in dat we gezamenlijk 1 jongdierenmiddag gaan houden. Deze zal plaatsvinden op Zaterdag 11 September bij Boer Bert in ’s Gravesloot 14 in Kamerik. Aanvang 12:30.

Wat de gezamenlijke tentoonstelling betreft, deze wordt gehouden op vrijdag 22 Oktober en Zaterdag 23 Oktober in het Wierickehuis te Nieuwerbrug aan den Rijn.We gaan dus weer, wat de datum betreft, terug naar Oktober. Hopelijk kunnen we dan een vroegtijdige vogelgriep uitbraak voor blijven. En hopen natuurlijk dat het voor een ieder helemaal wegblijft. Over de tentoonstelling komt er volgende maand meer nieuws.

Samenwerken het blijft zeker in het begin een spannende tijd. Een beslissing issnel genomen. Maar bij het samenvoegen van beide activiteiten, en ondanks dat we dezelfde hobby delen, de uitvoering toch anders blijkt te zijn. Maar met vereende krachten komen we er samen wel uit. Op naar een mooie toekomst dat mogelijk leidt tot fusie van Nut& Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug aan den Rijn.

Karel Koot, voorzitter

Nieuws van de afgelopen jaren

In dit bericht hebben we al nieuwberichten van de oude website samen gevoegd.

Tentoonstelling 2020 gaat niet door                  07-11-2020

Helaas, door de huidige Corona-regels en de uitbraak van Vogelgriep zijn per 20 Oktober 2020, alle verenigingsactiviteiten afgelast.

Wij hopen op betere tijden. Geniet van uw dieren en blijf gezond.

Het bestuur van D.V.V.

Jaarvergadering D.V.V.                                       12-03-2019

Op 7 maart j.l. hebben wij weer onze jaarvergadering gehouden. Iets later dan gebruikelijk maar daar waren de voorjaarsvakanties de oorzaak van. Op deze goed bezochte avond hebben wij het reilen en zeilen van het afgelopen jaar in onze vereniging besproken. En heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de aanwezige leden. Bij de bestuursverkiezing waren Fred Reijn en Joop Vonk aftredend maar beiden waren bereid om een volgende periode zitting te nemen in ons bestuur. Wat uiteraard met applaus werd begroet.

Tussentijds aftredend was Bep Jansen. Bep is 25 bestuurslid maar ook gelijktijdig 25 jaar tentoonstellingssecretaris geweest van onze vereniging. Dit is een hele lange periode en weinigen zullen hem dat na doen.In deze periode heeft D.V.V. een enorme groei en bloei doorgemaakt. Gezamenlijk hebben we dat bereikt,maar daar heeft Bep voor een zeer belangrijk deel aan bij gedragen. Voor al zijn verdiensten hebben wij hem bedankt door middel van het opspelden van de D.V.V. speld.

Dit vergezeld met een mooi Delfts Blauw wandbord als aandenken aan deze mooie tijd. Onder applaus en een mooi boeket hebben wij handenschuddend afscheid van hem genomen. Tot slot is Bep benoemd tot erelid van onze vereniging.

Gelukkig hebben wij voor Bep een opvolger kunnen vinden en dit is Hein Kastelein uit Driebruggen. Hein is een jonge enthousiaste fokker van konijnen en hoenders en wij zijn blij dat hij in het bestuur zitting wil nemen, zodat deze weer compleet is. Zo is er weer een einde gekomen aan een zeer gedenkwaardige jaarvergadering en konden we hem afsluiten met een gezamenlijke borrel.

Karel Koot, voorzitter

Jongdierenavond D.V.V.                                       18-07-2018

Bij deze weer eens een berichtje over onze vereniging. Het is lang stil geweest maar niets is minder waar. Als in het voorjaar de laatste tentoonstellingen en jaarvergaderingen geweest zijn, verblijven onze leden veelvuldig bij hun dieren. Nieuw leven dient zich aan en dat is een mooie, maar ook drukke tijd van het jaar. Gaat alles wel goed,kunnen we al zien of er toppertjes tussen zitten. Voor je het weet zijn de vakanties er weer. En met de finale van het WK voetbal inzicht, de Tour op volle toeren zit menig sportliefhebber aan de buis gekluisterd.

Het bestuur is inmiddels ook druk bezig geweest met de op 25 mei ingevoerde wet op de privacy, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een wet die voor verenigingen veel rompslomp geeft. Veel is nog onduidelijk wat wel en wat niet gepubliceerd mag worden. Wat wel duidelijk is dat de ledenadministratie op orde moet zijn. Alle leden hebben inmiddels schrijven gehad,vele hebben inmiddels gereageerd en wij hopen spoedig het gehele ledenbestand voor deze wet op orde te hebben.

Ook dit jaar organiseren wij weer de jaarlijkse jongdierenavond in het Wierickehuis. De 4 uitgenodigde keurmeesters ( 2 voor de konijnen en 2 voor de hoenders) geven dan een eerste beoordeling over de dit jaar gefokte dieren. De keurmeesters beoordelen niet alleen maar geven desgevraagd ook tekst en uitleg over de dieren. Een bijzondere leerzame studieavond voor onze leden. Maar ook als belangstellende is dit heel interessant . Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor onze tentoonstelling op 4 en 5 oktober in volle gang.

Maar eerst onze jongdierenavond op 31 augustus in het Wierickehuis van 18.30-22.00 uur. En uiteraard zijn belangstellenden van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

Karel Koot, voorzitter

Erkenning nieuwe kleurslag Muskuseend            25-05-2018

Onlangs heeft de Standaardcommissie Sectie Sier- en Watervogels positief gereageerd om bij de Muskuseenden de kleurslag Eksterbont- Parelgrijs officieel te erkennen.

Dit is een kleurslag die door ons lid Robin Janmaat samen met Hans Hilverda is gecreëerd. Wij feliciteren beiden met dit succes en hopen dat deze nieuwe kleurslag veelvuldig op de komende tentoonstellingen te bewonderen zal zijn.

Jaarvergadering DVV                                       26-02-2018

Op 20 februari hebben wij in het Wierickehuis de jaarvergadering gehouden. Na de gebruikelijke punten stond deze avond in het teken van een wisseling in het bestuur. Aftredend en niet meer herkiesbaar was Leon van der Krogt. Leon heeft aangegeven te willen stoppen ondermeer omdat hij zijn hobby heeft verlegd naar zijn honden; de Bulterriërs. Leon kwam in 2002 in het bestuur en vanaf 2010 verzorgde hij de tentoonstellingadministratie en daar gaan best wel wat uurtjes in zitten. Iets waar wij in het bestuur wel eens te licht over denken. Reden genoeg om Leon in de bloemetjes te zetten.

Tevens als dank werd hem een mooi handgeschilderd Delfts blauw herinneringsbord met zijn initialen en D.V.V. logo overhandigd. Als nieuw bestuurslid hebben wij Patrick Piket uit Bodegraven bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Wij bedanken Leon voor het vele werk wat hij voor de vereniging gedaan heeft en wensen hem veel succes met zijn nieuwe hobby.

Karel Koot, voorzitter

Uitnodiging Jaarvergadering DVV                                       10-02-2018

Het is nu half Februari, we hebben net wat winterse dagen achter de rug. Misschinen komt koning winter nog een keer terug komende weken. In Maart merk je eerste kenmerken dat het voorjaar zich aandient. Eeen nieuw voorjaar met lammetjes in de wei en de tijd dat wij onze eerste jongen dieren mogen verwachten. dat de eerste jongen dieren geboren worden of uit het ei kruipen. Met deze nieuwe dieren de start van het nieuwe fokjaar, waarin wij weer gaan voor een zo goed mogelijk resultaat.

Op 20 Februari houdt D.V.V. weer de Jaarvergadering in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Dit jaar een volle agenda: de jaarverslagen, de kascommissie en de bestuursverkiezing. Aftredend zijn Bep Jansen en Leon van der Krogt. Leon is niet herkiesbaar en Bep zal zich per jaar verkiesbaar stellen. In de pauze kan een ieder zijn contributie betalen.

Kortom het wordt een gezellige bijeenkomst, waarna er onder het genot van een drankje alle ruimte is om vooruit te kijken naar komend fokjaar.

Webmaster DVV

Tentoonsteling op 5 en 6 oktober 2017                   05-09-2017

De konijnen- en pluimveevereniging Door VeredelingVerbetering (D.V.V.) gaat dit jaar de tentoonstelling vervroegen naar 5 en 6 oktober. Met deze verandering proberen wij de problemen voor te zijn met betrekking tot het vogelgriepvirus. Dit virus is er de oorzaak van dat wij in 2014 en 2016 geen tentoonstelling konden en mochten houden. De vogels die met de jaarlijkse vogeltrek ons land passeren of hier verblijven brengen dit uit verre oorden met zich mee. En de verwachting is dat het in 2017 niet anders zal vergaan.

Nu is het verzetten van de datum niet zo eenvoudig. Als vereniging wil je niet te dicht op de datums van onze zusterverenigingen in Zegveld, Woerden en Kamerik zitten. Want vele leden zijn onderling lid bij elkaar. Onze gedachte is beter een vroege tentoonstelling dan geen. De mogelijkheid bestaat dat bij een vroege tentoonstellingdatum niet alle dieren om die tijd in topconditie zijn zodat ze thuis blijven. Bij dieren is het net als mensen in de topsport , je moet pieken op het goede moment .Topconditie bij een dier is dat ze klaar zijn voor de komende winter, ze hebben dan een volle en glanzende vacht en verenpakket.

De volgende verandering is dat wij overgaan van een 3 daagse naar een 2 daagse tentoonstelling. Het vraagt best wel wat van onze dieren en rust is heel belangrijk. De meeste dieren kan je daarom gemiddeld maar enkele keren per seizoen showen. Het komt onze dieren alleen maar ten goede. Wat wel blijft is het showelement, gezelligheid en competitie bij de leden onderling. De opening met prijsuitreiking zal verricht worden door Hans Harmsen voorzitter van het stichtingsbestuur Wierickehuis op donderdag 5 oktober om 20.00 uur.

Wat ook blijft is de gezellige afsluitingsavond op de vrijdag. Zoals vanouds zal het rad weer veelvuldig draaien met vele mooie prijzen . De enige verandering zal zijn dat Sinterklaas en Kerst nog ver weg is. Hoogtepunt van deze avond zal zijn zoals vele jaren gebruikelijk de verloting van het Halve Varken. Nu ik deze veranderingenallemaal overzie bedenk ik me moeten wij onze naam niet gaan veranderen in Door Verandering Verbetering ?. Nee toch niet ,onze naam geeft precies aan waar wij in onze sport jarenlang mee bezig zijn. Beetje bij beetje stapje voor stapje met vallen en opstaan, doen wij ons best om onze rassen waar wij het gehele jaar mee bezig zijn te verbeteren . En dat doen we door Veredeling.

Het bestuur hoopt velen van u op 5 of 6 oktober te ontmoeten in het Wierickehuis.

Karel Koot voorz.

2017, een nieuw jaar                                    14-01-2017

Beste leden en belangstellende van D.V.V.

Het nieuwe jaar is net begonnen dus tijd om nieuwe plannen te maken. Een terugblik op 2016 leerde ons dat het voor onze hobby en vereniging een heel bevlogen jaar is geweest.

 Konijnenfokkers kregen te maken met het RHD virus. Als je er al van bespaard gebleven bent moest er wel geënt worden om mee te kunnen doen aan de tentoonstellingen. Voor onze hoender- en sier- en watervogelfokkers verliep na 14 november het tentoon -stellingseizoen nog veel slechter. Net als in 2014 was de vogeltrek die de vogelgriep met zich meebracht de boosdoener. Gevolg een algehele afgelasting voor deze diergroepen.

Door dit verbod hebben wij moeten besluiten om onze tentoonstelling in 2016 niet door te laten gaan. Voor de toekomst zijn de vooruitzichten somber . De vogeltrek blijft en in China is al weer een nieuwe variant van de vogelgriep in de maak volgens de media.

Om in 2017 onze tentoonstelling toch een kans te geven heeft het bestuur besloten om de datum te vervroegen. Maar dat is niet eenvoudig. Rekening houdend met onze zusterverenigingen hebben wij voor de volgende datum gekozen n.l. 5 en 6 oktober 2017. Op 4 oktober is het opbouwen en inkooien, 5 oktober de keurdag en prijsuitreiking en 6 oktober tot 22.00 uur tentoonstellen en daarna uitkooien.

Zoals u leest dus een dag korter dan voorgaande jaren en dat komt onze dieren alleen maar ten goede. Wij hopen met deze datumwijziging met enige zekerheid weer een tentoonstelling te kunnen houden voor onze leden, maar zeker ook voor de vele belangstellenden uit Nieuwerbrug en omgeving.

Met vriendelijke groet,

Bestuur D.V.V. Nieuwerbrug

Tentoonstelling 2016 afgelast                                       17-11-2016

Ruim een week geleden zijn de eerste berichten over mogelijke vogelgriep in Nederland bekend geworden. De dode watervogels die zijn gevonden nabij Monickendam blijken besmet te zijn met een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep type H5N8. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) besloot daarom al tot een landelijke ophok- en afschermplicht voor alle vogels die commercieel gehouden worden.

Deze week stelde staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken ook een verbod in op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels door hobbydierhouders. Dit is voor D.V.V. de reden geweest om te besluiten om de jaarlijkse dierententoonstelling af te gelasten. Vandaag zijn de leden tijdens de inschrijfavond hierover geinformeerd.

De mogelijkheid voor het houden van een tentoonstelling zonder pluimvee is ook even overwogen, maar door allerlei invloeden zou dit betekenen dat er mogelijk maximaal 75 dieren ingeschreven worden. Dit is voor de vereniging helaas niet haalbaar om daarvoor een tentoonstelling te organiseren. Het bestuur van D.V.V. vindt het jammer om deze beslissing te moeten nemen.

Jongdierenavond 2016                          20-08-2015

Als ik het volgende op papier zet zijn bij velen de gedachten al bij de naderende vakanties. Velen zullen de koffers pakken en de zon op gaan zoeken. Want we zijn de koude regendagen die worden opgevolgd door een enkele warme dag met hevige onweersbuien meer dan zat. De zomer lijkt nog ver weg en we hopen maar dat hij nog komt. Voor onze jonge dieren is het een ideale zomer. Koel weer en van de regen geen last wat willen ze nog meer. Het aantal geboren jongen of uitgekomen kuikens is nog al wisselend . Maar dat is eigenlijk ieder jaar hetzelfde. Ondanks dat we veel zelf kunnen regelen het blijft toch de natuur die onze hobby in zijn greep houdt. En het is maar goed ook.

Als we terug kijken op het afgelopen seizoen dan hebben enkele leden van D.V.V. hoge ogen gegooid op de provinciale en landelijke tentoonstellingen. Op de Noordshow in Assen (de grootste kleindierententoonstelling van Nederland), werd ons lid Robin Janmaat met een Muskus eend met een U 97 pnt. de mooiste bij de grote gedomesticeerde watervogels. Een uitstekende prestatie. Maar baas boven baas ons bestuurslid Fred Reijn presteerde nog beter: Met een Cayuga eend werd hij kampioen bij de gedomesticeerde watervogels in Nieuwkoop, bij DVV Nieuwerbrug, en op de provinciale in Boskoop, en tot slot werd hij met deze eend ook nog de mooiste bij de gedomesticeerde watervogels op de Championshow de op 1 na grootste show van Nederland in Nieuwegein.

Fred Reijn krijgt uit handen van Jhr.Dr. P.A.C.Beelaerts van Blokland Voormalig Commissaris van de Koningin in Utrecht en Beschermheer van Ornithophilia de Oorkonde uitgereikt behorende bij deze prijs. Prestaties waar beide winnaars maar wij als club toch ook best wel een beetje trots mogen zijn. Of we deze prestaties dit jaar weer gaan herhalen blijft de vraag we doen er in ieder geval wel ons best voor.

De Jongdierenavond op vrijdag 26 augustus aanstaande van 18.30-22.00 uur. In het Wierickehuis is een eerste aanzet op weg naar succes. Dan worden onze dit jaar geboren konijnen en hoenders en dwerghoenders aan een deskundig oordeel van 4 keurmeesters onderworpen. Het is geen tentoonstelling maar meer een studie/vergelijk avond voor onze leden met hun meegebrachte dieren. Mocht u als geïnteresseerde een kijkje willen komen nemen dan bent u van harte uitgenodigd.

Karel Koot voorzitter D.V.V

Een nieuw jaar                                       28-02-2015

Het is eind Februari, morgen 1 maart begint de meteorologische lente. Het Voorjaar betekent dat de bomen weer uitlopen met fris groen blad, bloesem aan de bomen en lammetjes in de wei. In onze sport betekend dat de eerste jongen dieren geboren worden of uit het ei kruipen.

Met een nieuw voorjaar en zoveel mooie jonge dieren kijken we vooral vooruit, een nieuw begin waarin we de mooiste dieren selecteren en hopen dat we ze dit jaar wel kunnen showen. De afgelopen tijd werd vooral gedomineerd door de uitbraak van vogelgriep. Om die reden ging onze clubtentoonstelling en vele andere tentoonstellingen niet door. Alle beperkende maatregelen zijn gelukkig opgeheven waardoor we dit nieuwe fokjaar de beste combinaties kunnen maken, voor een zo goed mogelijk resultaat.

Binnenkort houdt D.V.V. weer de jaarvergadering, wat altijd een gezellige bijeenkomst is en waarna er onder het genot van een drankje alle ruimte is om het afgelopen jaar te bespreken en vooruit te kijken naar komend fokjaar.

D.V.V. hoopt u allen te zien tijdens de jaarvergadering

Fijne kerstdagen en de beste wensen                          23-12-2014

In de donkere dagen voor kerst staan de kranten vol met jaaroverzichten, ook wij denken terug aan het afgelopen jaar. 2014 had een mooie zomer en vele mooie jonge dieren bij onze leden. Het begon meteen een goed tentoonstellingsbegin met onze jongdierenavond.

 Maar ook met een zeer teleurstellend einde voor onze sport. Door de uitbraak van vogelgriep was er geen tentoonstelling voor DVV en vele verenigingen met ons.

Met de jaarswisseling in zicht, is het ook een tijd van vooruitkijken. De laatste vogelgriepuitbraak is inmiddels van een drietal weken geleden. Hopelijk gaan de Noordshow en Championshow wel door en komt er nog een mooi eind aan het tentoonstellingseizoen.

Ik wil iedereen fijne kerstdagen toewensen, een hele goede jaarwisseling en een voorspoedig 2015.

Namens het bestuur,
Karel Koot, voorzitter

Tentoonstelling gaat niet door                                       20-11-2014

Door de uitbraak van vogelgriep in Hekendorp is een vervoersverbod ingesteld voor gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. In een zone van ruim 10 kilometer rond het bedrijf in Hekendorp geldt het vervoersverbod in principe voor 30 dagen.

Dit betekent dat er geen pluimvee op onze tentoonstelling geshowd kan worden. Om deze reden is door het bestuur besloten de tentoonstelling niet door te laten gaan.

Vogelgriep in Hekendorp                         17-11-2014

Gisteren is vogelgriep geconstateerd bij een pluimveebedrijf in het Utrechtse Hekendorp. Deze variant van vogelgriep H5N8 is ook besmettelijk voor mensen. Het ministerie van Economische Zaken heeft zondag 16 november vanaf 11:30 een landelijk vervoersverbod ingesteld voor gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven.

Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur. Voor deze periode is tevens een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland ingesteld.

Vanwege het hoge besmettingsgevaar wordt deze standstillperiode ingesteld. In deze periode geldt ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Tevens geldt voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren. Ook geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte. De verplichtingen gelden ook voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte.

Voor pluimveebedrijven in een zone van ruim 10 kilometer rond het bedrijf in Hekendorp geldt het vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel in principe voor 30 dagen. Binnen dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven. De beperkingen gelden ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij. Het verbod geldt ook hier voor andere dieren en mest van andere dieren. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Voor deze bedrijven geldt voor deze hele periode een bezoekersregeling en ook dienen hier extra hygiënemaatregelen in acht te worden genomen.

Deze ontwikkelingen kunnen een ervoor zorgen dat de jaarlijkse tentoonstelling van D.V.V. niet doorgaat.  Het is nu afwachten hoe deze uitbraak zich ontwikkeld. Uiteraard volgen wij dit op de voet en informeren u hierover via de website. Ook wordt onderwerp uitgebreid besproken tijdens de aanstaande ledenvergadering 20 november (aanvang 20:00) in het Wierickehuis.

bron: rijksoverheid.nl.

Uitnodiging Tentoonstelling 2013                          21-11-2013

Beste sportvrienden,

Bij deze bieden wij u het vraagprogramma voor de komende clubtentoonstelling aan, die zal worden gehouden van 11 t/m 13 december in het Wierickehuis te Nieuwerbrug aan de Rijn.

Meedoen is belangrijker dan winnen, is een veel gehoorde slogan. En dat is ook zo, voor velen is onze hobby een ideale vrije tijdsbesteding. De één beoefent hem fanatiek, de ander iets minder, maar toch willen weallen eens winnaar op een tentoonstelling staan. Daarom organiseren de regionale verenigingen deze voor de leden mooie dagen. Maar om dit te bereiken moet u wel meedoen. En wij hopen dat u uw mooiste dieren ook bij D.V.V. wilt inzenden.

Opgeven kan tijdens de inschrijfavond op 19 november, maar kan ook via deze online inschrijfpagina: U KUNT NIET MEER INSCHRIJVEN ! De inschrijfperiode liep tot 1 dec.

De feestelijke opening met de prijsuitreiking zal dit jaar geschieden door Joke Kaptein, als voorzitter van de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (W.I.N.)

Het bestuur hoopt u allen te ontmoeten tijdens de inschrijf/ledenvergadering of tijdens onze gezellige tentoonstelling op 11 t/m 13 december in het Wierickehuis in Nieuwerbrug.

Namens het bestuur,
Karel Koot, voorzitter

Uitnodiging Jongdierenavond D.V.V.                      09-08-2013

Geachte sportvrienden,

Ook dit jaar organiseren wij weer onze traditionele gezellige jongdierenavond.
Deze zal gehouden worden op vrijdagavond 30 augustus a.s. ,aanvang 18.30 uur.
plaats van de keuring is het Wierickehuis , Graaf Albrechtstraat 1 te Nieuwerbrug.

Als keurmeesters zullen aanwezig zijn :

Voor de hoenders : Dhr. B. den Blanken en Dhr. Bleijenberg
Voor de konijnen : Dhr. Cats en Dhr. de Zeeuw

Het inschrijfgeld is € 1,00 per dier en voor de jeugdleden € 0,50 per dier.
Voor beide diergroepen zijn weer leuke prijzen beschikbaar, terwijl voor de jeugdleden
standaardjes te verdienen zijn.

Wij hopen u en eventuele belangstellenden te kunnen ontmoeten op deze ook voor niet
fokkers zeer leerzame avond , want zoals altijd zullen de keurmeesters weer uitgebreid
op al uw vragen ingaan.

Onze tentoonstelling is dit jaar op 11, 12 en 13 december in het Wierickehuis.

Met vriendelijke sportgroeten ,
Bep Jansen
Tel:0172 -650136

Bijzondere jaarvergadering D.V.V.                         06-04-2013

Op 26 maart hielden wij onze jaarvergadering in het Wierickehuis. Zoals gebruikelijk legt het bestuur verantwoording af aan de leden op zowel sportief als financieel terrein voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Tot zo ver niets bijzonders.

Maar na de pauze en voor de bestuursverkiezing vroeg onze voorzitter aandacht voor het volgende: We hebben namelijk een gouden jubilaris in ons midden. En dat is Dick Zwaan.
Dick is 50 jaar lid van onze landelijke bond Kleindier Liefhebbers Nederland, als opvolger van de N.K.B. en daarvoor Raad van Beheer. En dat is niet niks, het is al bijzonder om 50 jaar lid te zijn van een sportvereniging. Maar dan ook nog actief er aan deelnemen en in de top meedraaien dat is weinigen gegeven. Dat is niet alleen op plaatselijk niveau maar ook op de provinciale en landelijke tentoonstellingen. Waren het eerst de Cavia’s en later de Klein-zilvers in verschillende kleurslagen, nu zijn het ook de Welsummers en Chabo’s waar hij succesvol mee is. Dick is sinds 1976 lid van onze vereniging maar heeft zijn sporen in de jaren ervoor bij de Bodegraafse vereniging B.P.K.V. meer dan verdiend. Reden genoeg om voor Dick de gouden speld met bijbehorende oorkonde van de K.L.N. aan te vragen. En het was een hele eer voor de voorzitter om namens het hoofdbestuur van K.L.N. Dick de mooie speld op te spelden en de oorkonde te overhandigen.

Bij de bestuursverkiezing waren Corry Rietveld en Willy Lamboo aftredend en beiden zijn herkozen, Corry weer als penningmeester en Willy weer als secretaris. Verder tussentijds aftredend was Bert van ’t Veld en als vervanger is voorgedragen onze plaatsgenoot Joop Vonk. Wij als bestuur zijn blij dat Joop zich beschikbaar gesteld heeft om deze bestuursfunctie op zich te nemen en zo dachten de aanwezige leden er ook over. En werd hij met applaus in het bestuur verwelkomd.

Daarna was het tijd om ons scheidend bestuurslid in het zonnetje te zetten. Na een hectische periode in de vereniging is Bert van ’t Veld op 24 maart 1992 samen met Jan Spek en Jan Verweij in het bestuur gekozen.Van dit gouden trio, ze hebben gezamenlijk meer dan 50 jaar in het bestuur gezeten waarvan Bert er 21 jaar van deel heeft uit gemaakt. Tijdens deze lange periode was je voor alle bestuur- en verenigingswerkzaamheden inzetbaar teveel om op te noemen. Voor dit alles willen wij als bestuur maar ook de leden je hartelijk bedanken. Bij zo’n afscheid hoort ook een cadeau, de zilveren D.V.V. speld en een Delfts blauw wandbord met inscriptie en van de leden het erelidmaatschap als blijk van waardering voor je jarenlange inzet voor de vereniging. Zo kan een gewone jaarvergadering toch een bijzonder verloop hebben voor een vereniging en zijn leden.

Karel Koot.

Tentoonstelling D.V.V.                           03-12-2012

Beste sportvrienden,

De inschrijftijd voor onze jaarlijkse clubtentoonstelling is gesloten. Op de komende tentoonstelling zijn 403 dieren ingeschreven.

Onderverdeeld in:
Konijnen:          109 stuks
Hoenders:          53 stuks
Dwerghoenders: 67 stuks
Serama’s:            3 stuks
Watervogels:    119 stuks
Siervogels:          2 stuks
Sierduiven:        50 stuks
 

Het bestuur dankt de leden voor het mooie aantal en gevarieerde ingeschreven aantal dieren en doen er alles aan om er weer een mooie show van te maken.

Namens het bestuur,
Karel Koot.

Uitnodiging Tentoonstelling D.V.V.           02-12-2012

Geachte sportvrienden,

Voor onze vereniging en hun fokkende leden is het altijd weer een drukke tijd de laatste maanden van het jaar. Onze hobby, waar we het gehele jaar mee bezig zijn kunnen we nu tijdens de plaatselijke tentoonstellingen in de omgeving, maar speciaal in ons Wierickehuis, tonen aan het publiek.

Daarom organiseert D.V.V. op 12-13 en 14 december als laatste in de regio weer hun jaarlijkse clubtentoonstelling. Te zien zijn er konijnen, hoenders en dwerghoenders, tamme en oorspronkelijke watervogels, duiven en oorspronkelijke duiven, patrijzen en kwartels. En mogelijk dit jaar ook weer cavia’s.

Maar wat nieuw is dit jaar: de Serama ‘Het kleinste kipje ter wereld met een hoog knuffel gehalte’. Dit stond boven een artikel in ons bondsblad van de K.L.N. Enkele leden zijn dit kipje inmiddels aan het trainen om ze tentoonstellingklaar te krijgen. Bij dit ras is niet de kleur en tekening doorslaggevend, maar zijn model en het karakter alles bepalend. Juist doordat ze erg klein en aaibaar zijn worden veel mensen aangetrokken door deze miniatuurtjes, aldus het artikel. We hopen dat ze deze dagen in het Wierickehuis te bezichtigen zijn.

Alvorens de deuren voor het publiek open gaan worden op 12 dec. eerst de ingezonden dieren beoordeeld door 8 keurmeesters. Om 20.00 uur is de opening waar tevens de winnaars in de verschillende diergroepen bekend worden gemaakt. Daarna zijn de dieren tot 22.00 uur te bezichtigen en is het gezellig vertoeven aan de bar met het rad van avontuur, waar weer de bekende en vermaarde prijzen van D.V.V. te winnen zijn.

Op 13 en 14 dec. is de tentoonstelling geopend van 9.00 – 22.00 uur met in de avonduren weer het spel met het rad. En op vrijdagavond net voor de sluiting om 22.00 uur weer het jaarlijkse spektakel de verloting van het halve varken.

Het bestuur en de vrijwillige helpers doen weer hun uiterste best om deze tentoonstelling zo goed mogelijk te laten verlopen. En hopen dat vele Nieuwerbruggers en andere belangstellenden, een dezer dagen hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen en een bezoekje brengen aan ons Wierickehuis.

Namens het bestuur,
Karel Koot.

Inschrijven Tentoonstelling 2012             07-11-2012

Beste sportvrienden,

Bij deze bieden wij u het vraagprogramma voor de komende club-
tentoonstelling aan, die zal worden gehouden van 12 t/m 14 december
in het Wierickehuis te Nieuwerbrug aan de Rijn.

Een jaar na ons 75 jarig bestaan dachten wij als bestuur iets gas terug te kunnen nemen, een soort sabbatical-year. Maar niets is minder waar. Het wordt voorjaar dieren worden geboren en de eieren komen uit. Ringen worden er weer besteld en konijnen worden getatoeëerd. De jaarlijkse en seizoengebonden werkzaamheden gaan gewoon door, het is maar goed ook.

Wij, als leden van K.L.N. hebben ingestemd met het instellen van een nieuwe diergroep de Serama, op onze tentoonstellingen. De keurmeesters hebben hun best gedaan om voor dit (nieuwe) ras hun bevoegdheid te halen, en de vereniging heeft extra prijzen beschikbaar gesteld om deze diergroep te promoten.

Onze tentoonstellingadministrateur Leon v.d. Krogt en zijn broer John, als webmaster, hebben alles in het werk gesteld om uw dieren via internet aan onze tentoonstelling door te geven via deze website onder het kopje inschrijfformulier, onderaan deze pagina (de tijd staat immers ook in onze vereniging niet stil).

Ondanks het bovenstaande hopen wij, dat u allen op onze inschrijf en leden-vergadering op 22 november aanwezig te zijn. Internet is mooi maar er gaat niets boven persoonlijk contact met de leden. Graag tot ziens op deze avond in het Wierickehuis.

Namens het bestuur,
Karel Koot, voorzitter.

Uitnodiging Jongdierenavond D.V.V.            19-08-2012

Geachte sportvrienden,

Ook dit jaar organiseren wij weer onze traditionele, gezellige jongdierenavond. Deze zal gehouden worden op vrijdagavond 31 augustus a.s. aanvang 18.30 uur. Plaats van de keuring is het Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1 te Nieuwerbrug.

Als keurmeesters zullen aanwezig zijn :
Voor de hoenders: Dhr. B. den Blanken en Dhr. de Mik
Voor de konijnen: Dhr. Cats en Dhr. Adriaans

Het inschrijfgeld is € 1,00 per dier en voor de jeugdleden € 0,50 per dier. Voor beide diergroepen zijn weer leuke prijzen beschikbaar, terwijl voor de jeugdleden standaardjes te verdienen zijn.

Wij hopen u en eventuele belangstellenden te kunnen ontmoeten, op deze ook voor niet fokkers zeer leerzame avond, want zoals altijd zullen de keurmeesters weer uitgebreid op al uw vragen ingaan.

Onze tentoonstelling is dit jaar op 12, 13 en 14 december in het Wierickehuis.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bep Jansen
Tel: 0172 – 650136

Winnaars Jubileumtentoonstelling              18-12-2011

Mooiste konijn: Satijn ivoor van J.van Ankeren.
Mooiste konijn ander geslacht: Tan zwart van A.Groen.
Mooiste konijn C-Klasse: Klein Zilver midden zwart van D.Zwaan.

Mooiste hoender : Minorca zwart van G.Baars.
Mooiste hoender ander geslacht: Kraaikop koekoek van G.Vermaas.

Mooiste dwerghoender: Plymouth Rockkriel gestreept van P.J.C.van de Mel.
Mooiste dwerghoender ander geslacht: Watermaalse Baardkriel porselein van Comb.Lamboo.

Mooiste sierduif: Oud Duitse Meeuw blauw zwartgeband van Comb. Van Dijk.
Mooiste sierduif ander geslacht: Chinese Meeuw blauwzilver gekrast van K.Muijt.

Mooiste gedomestiseerde watervogel: Kwaker wit van K.Koot.
Mooiste gedomestiseerde watervogel ander geslacht: Cayuga Eend van F.Reyn.

Mooiste oorspronkelijke watervogel: Krakeend van Herman van Elten jr.
Mooiste oorspronkelijke watervogel ander geslacht: Bahama Pijlstaart van K.Muijt.

Mooiste siervogel: Japanse Kwartel geel wildkleur van J.Spek.

Mooiste oorspronkelijke duif: Holenduif van Dylan Zwaan.

Mooiste konijn jeugdlid: Tan zwart van Corné Maayen
Mooiste hoender jeugdlid: Lakenvelder lakenveldertekening van Mark den Hartogh.
Mooiste gedomestiseerde watervogel jeugdlid: Kwaker wildkleur van Herman van Elten jr.
Mooiste oorspronkelijke watervogel jeugdlid: Krakeend van Herman van Elten jr.
Mooiste oorspronkelijke duif jeugdlid: Holenduif van Dylan Zwaan.
.

DIA-AVOND D.V.V.                                       01-09-2011

Om het 75 jarig bestaan van onze vereniging een extra tintje te geven hebben wij gemeend om een dia-avond te organiseren. Die wordt gehouden op 27 september a.s. in het Wierickehuis en de aanvang is om 20.00 uur. Deze avond wordt verzorgd door Dhr. D.Hamer uit Zutphen.

Voor ons is Dhr. Hamer geen onbekende, in onze sport is hij duivenkeurmeester en daarnaast een welbespraakt en kleurrijk persoon op de tentoonstellingen. Maar minstens net zo bekend is hij van de dia-avonden die hij in het land verzorgt. Een persoon die bijna alle werelddelen bezocht heeft en met een hele brede interesse voor alles wat met onze hobby en de natuur te maken heeft. Hij is steeds vergezelt van zijn camera op zoek naar mooie plaatjes. Zo kan hij putten uit duizenden dia’s en deze geheel op zijn eigen amusante manier op deze avonden aan elkaar praten.

U krijgt op deze avond zeker dia’s te zien van zijn laatste rondreis door Zuid-Afrika maar mogelijk ook uit het Midden Oosten of Amerika. Omdat vele Nieuwerbruggers alleen met onze hobby in aanraking komen tijdens onze tentoonstelling , hebben wij gevraagd of hij ook dia’s wil laten zien gemaakt in Engeland . Een land met een rijke historie en voor vele rassen de bakermat in onze sport en met niet te evenaren (landbouw)tentoonstellingen . Met vele rassen van paarden, runderen, schapen, varkens en al wat daar verder nog op volgt, rassen die bijna alleen in dat land nog maar voor komen.

Kortom het belooft een hele interessante avond te worden en deze is niet alleen voor de leden van D.V.V. bestemd maar voor een ieder die oog heeft voor al wat groeit en bloeit op deze aarde. Dus schroom niet en komt allen naar het Wierickehuis op bovenstaand tijdstip , het bestuur van D.V.V. heet u hartelijk welkom.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbijfonds.

Karel Koot , voorz.

Jaarvergadering 2011                                        15-07-2011

Op 17 mei j.l. is voor de leden van onze vereniging de uitgestelde jaarvergadering van 15 maart in het Wierickehuis gehouden. In dit lustrumjaar hadden wij op deze vergadering een begin willen maken met de feestelijk heden i.v.m. het 75 jarig bestaan van onze vereniging. Maar door het overlijden van onze penningmeester Tinus Rietveld die deze functie ruim 30 jaar voor onze vereniging vervulde liep deze gebeurtenis als een rode draad door deze avond en is hij in een sobere en soms emotionele sfeer verlopen.

Bij de opening ging de voorzitter in op het ontstaan van D.V.V. in 1936 maar het is jammer dat daar eigenlijk weinig of niets van bekend is. De oudste notulen dateren van 19 nov.1948 en vanaf die datum is het wel en wee van de vereniging na te gaan. Vanaf 1959 zijn van bijna alle tentoonstellingen de vraagprogramma’s en/of catalogussen bewaard gebleven zodat we daar veel gegevens over de bloei en groei van D.V.V. uit kunnen halen. Maar we blijven ons best doen om toch nog iets meer te weten te komen over de beginperiode van D.V.V.

Bij punt 5. Financieel Jaarverslag penningmeester kwam bovenstaande gebeurtenis nog eens extra naar voren ,het bij ons nog steeds handgeschreven kasboek was dit jaar nog gedeeltelijk door Tinus ingevuld. Daarna hebben Corry en Gemma het verder afgemaakt (onze dank hiervoor) waarna het door de kascommissie gecontroleerd en goed bevonden is en het aan de aanwezige leden kon worden voor gelezen.

Na bovenstaand punt werd een In Memoriam van M.G. (Tinus)Rietveld uigesproken. De afsluitende alinea van deze tekst was: “Wij gaan nu verder zonder hem de tijd gaat immers door maar tijdens de komende tentoonstellingen zal zijn naam nog regelmatig tussen de kooien uitgesproken worden”. Wij denken terug aan een bijzondere man, zeer bevlogen met de kleindiersport, een echte verenigingsman, een persoon die vele jaren het gezicht van D.V.V. is geweest.

Na de pauze was er de bestuursverkiezing onze bestuursleden Bert v.’t.Veld en Fred Reijn werden voor een volgende termijn herkozen. En voor de open gevallen plaats heeft Corry Rietveld zich bereid verklaard om in het bestuur zitting te gaan nemen. Mede door de steun van ons allen zal zij zeker het financiële gedeelte van D.V.V. goed ter hand nemen. Wij zijn met ons allen erg blij dat zij ondanks deze moeilijke tijd toch haar steun aan onze vereniging blijft geven.

Een feestelijk tintje was toch het nieuwe Jubileumbord van D.V.V. dat voor het eerst getoond werd en mede door de inzet van ons bestuurslid Fred Reijn is ontworpen, gemaakt en bekostigd werd en nu te bezichtigen is in het Wierickehuis. Na deze bewogen avond (tijd) gaan wij ons bezig houden met onze (meest jonge) dieren, het is heel ontspannend en rustgevend om dieren te verzorgen en er mee om te gaan ,en werken wij toe naar onze jongdierenavond op vrijdag 26 augustus en onze jubileum Dia-avond op 27 september. Beide avonden zijn in het Wierickehuis en u bent van harte uitgenodigd.


 

Kleindiervereniging D.V.V. 75 jaar.                      30-01-2011

Nieuwerbrug gaat het jaar 2011 in met een aantal jubilarissen op (vereniging)gebied. De tolbrug bestaat 360 jaar en de Oranjevereniging ’Prinses Juliana’ 90 jaar. Onze Konijnen en Pluimveevereniging D.V.V. ’Door Veredeling Verbetering’ bestaat dit jaar 75 jaar. In vergelijking met bovenstaande, zijn wij nog maar een jonge vereniging maar toch reden genoeg om er extra aandacht aan te besteden.

De vereniging is opgericht op 26 maart 1936 en koninklijk goedgekeurd d.d. 6 november 1951. In voorbereiding op dit jubileum ga je het nog aanwezige archief lezen. De oudste nog beschikbare notulenboeken dateren vanaf 19 november 1948 en het is heel interessant om het wel en wee en de hoogte en diepte punten van de vereniging door de jaren heen te lezen. Wat erg jammer is dat er niets meer bekend is vanaf de oprichting in 1936 tot aan 1948 aan toe. Zo vragen wij ons af wie waren de oprichters van deze vereniging en waarom is deze vereniging opgericht of is het een voortzetting van een eerdere vereniging?

Want wat wel bekent is dat er een eerdere pluimveevereniging is geweest getuige de in ons bezit zijnde kopij van de Catalogus van de tentoonstelling van Pluimvee en Konijnen Der Nieuwerbrugsche Pluimveevereeniging “ONS GENOEGEN ” op 18,19 en 20 dec. 1935, in het café van H. van Velsen. Op deze tentoonstelling waren 182 nummers (dieren) tentoongesteld te weten konijnen, grote en dwerghoenders, duiven, eenden, ganzen, kalkoenen en fazanten. Wat opvalt is het grote aantal van 28 trio’s kippen en eenden dat is ingezonden, dit zijn 1 haan (woerd) en 2 hennen (eenden) die gezamenlijk beoordeeld worden en voor 1 nummer gelden. In totaal zijn er dus +/- 240 dieren ingezonden wat voor die tijd dus een hele grote tentoonstelling geweest moet zijn. Er werden ook nog 3x 12 eieren van Barnevelders en Witte Leghorn beoordeeld en tentoongesteld iets wat tegenwoordig maar sporadisch voorkomt. Deze tentoonstelling werd dus 3 maanden voor de oprichting van D.V.V. gehouden.

Zijn er soms nog dorpsgenoten of andere, die iets van ” ONS GENOEGEN ” weten of van D.V.V. voor 1948. Zijn er soms nog catalogussen uit die tijd, of foto’s vanuit de beginperiode van D.V.V. tot aan de eeuwwisseling toe want bij ons is daar weinig of niets van aanwezig. Als je door de notulen te lezen een beeld begint te krijgen van de historie van de vereniging besef je wel degelijk dat wij bestuursleden maar passanten zijn van de vereniging. Wij geven het stokje geleidelijk door aan de volgende generatie in het vertrouwen dat ook zij een waardig vervolg geven aan het doel waarvoor D.V.V. is opgericht en het vele werk van de bestuurders die door de jaren heen vorm hebben gegeven aan de vereniging opdat het niet verloren zal gaan.

Mocht u informatie of wetenswaardigheden hebben over D.V.V. of Ons Genoegen dan graag een mailtje naar info@dvvnieuwerbrug.nl of tel:0172-613451 of vertel het aan één van de bestuursleden.
.
Namens de vereniging,
Karel Koot voorz.
 

Jongdierenavond 2010                                          01-08-2010

Het is me het sportzomertje wel ,op het moment dat ik dit schrijf is het W.K. achter de rug en verzacht de inhuldiging van de spelers en trainersstaf gedeeltelijk de net niet gewonnen finale. De Tour de France is halverwege en Robert Gesink staat 7e in het klassement , met de Pyreneeën ritten nog in het verschiet kan dit ook een mooi spektakel worden. Onze kleindierensport heeft veel gelijkenis met boven genoemde sporten , zij zijn het gehele jaar aan het trainen en met uitgekiende tactieken hopen zij op een zo goed mogelijk resultaat . Wij met onze dieren is het precies het zelfde. Het begint al met het samenstellen van de ouderparen, geboorte en groot brengen van de jongen, het trainen en selecteren op de juiste rasgebonden eigenschappen. Omdat dit niet eenvoudig is wordt er op 27 augustus a.s. in het Wierickehuis vanaf 18.30 uur een jongdierenavond gehouden. De konijnen keurmeesters de heren M.Kok en H.Boone en voor de hoenders de heren Nederpelt en Van der Wal zullen ons van goede adviezen voorzien van de door ons meegebrachte jonge dieren. Deze avonden zijn voor de leden zeer leerzaam en gezellig bovendien. Aan onze jeugdleden zal extra aandacht worden besteed door de keurmeesters want zij kijken toch veelal met andere ogen naar hun eigen gefokte dieren .Een jongdierenavond kan je een beetje vergelijken met de voorronden van het W.K. dieren die niet goed genoeg zijn kunnen beter niet naar de club of landelijke tentoonstellingen later in het seizoen zij hebben daar weinig te zoeken. Hoewel het zijn maar moment opnamen een dier kan net als een sporter zich in enkele maanden positief ontwikkelen en toch nog meedoen om de hoofdprijzen ,ondanks dat er net als in de sport maar een kan winnen gaan wij hierna gewoon weer door om dit doel te bereiken. Voor het zover is gaan velen genieten van een welverdiende vakantie hetzij ver of dicht bij huis, en als u een kijkje wilt komen nemen dan bent van harte welkom deze avond in het Wierickehuis.

m.vr.groeten
Karel Koot voorz.

Nieuws van kleindiervereniging D.V.V.               04-04-2010

Na het drukke tentoonstellingsseizoen treedt er meestal een rustige periode aan in onze sport.
In gedachten zijn we weer bezig met het samenstellen van de beoogde fokparen voor het aankomende voorjaar. Bij enkele leden zijn reeds de eerste jongen geboren of uit het ei gekropen,immers voor de grote rassen moet je vroeg beginnen om ze op tijd in showconditie te krijgen voor het komende tentoonstellingsseizoen.
Op bestuurlijk gebied staat het voorjaar in het teken van de komende jaarvergadering van onze vereniging, de provinciale vergadering in Stolwijk en die van de zusterverenigingen in de omgeving. Dit zijn mooie momenten om in de keuken van een andere vereniging te kijken en na afloop even lekker bij te kletsen over onze hobby en alles wat ons bezig houdt.
Op onze laatst gehouden jaarvergadering van 16 maart 2010 heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Onze secretaris Jan Verweij die wegens gezondheidsredenen zijn functie niet meer naar behoren kan uitvoeren , heeft het bestuur van D.V.V. verzocht om voor hem een opvolger op te zoeken. In deze zoektocht zijn wij grotendeels geslaagd, wij hebben Fred Reijn bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen en is hij met algehele instemming van de aanwezige leden op deze vergadering benoemd. Hoewel Fred wegens werkzaamheden niet op deze vergadering aanwezig kon zijn ,is hij na zijn benoeming snel met de felicitaties van de leden en het bestuur op de hoogte gesteld .Fred is al jaren succesvol fokker van Lakenvelderkippen,en is sinds enkele jaren ook fokker van Oud Hollandse Meeuwen en Pauwstaart duiven. Het is al tijden geleden dat er een duivenfokker in het bestuur van D.V.V. zitting had. De N.B.S. (duivenbond) blijft toch nog steeds een zelfstandige bond in onze hobby,dit ook na de fusie van N.K.B. (konijnenbond) en N.H.D.B. (pluimveebond) in K.L.N. ( Kleindier Liefhebbers Nederland).Wij hopen op een goede en langdurige samenwerking met Fred in ons bestuur.

Het spijt ons dat wij op deze vergadering met zijn allen geen afscheid hebben kunnen nemen van Jan Verweij . Om persoonlijke redenen heeft hij kenbaar gemaakt op deze avond niet aanwezig te kunnen zijn, wat wij respecteren. Jan is in 1992 in het bestuur van D.V.V. gekozen en is direct secretaris van de vereniging geworden en heeft dit met veel inzicht en inzet vervuld, een functie die hij na zijn herseninfarct nog enige jaren voor de vereniging heeft willen vervullen, helaas het leven is niet te plannen . Jan was door zijn functie in het provinciaal bestuur van Zuid-Holland met vele zaken in onze kleindierensport op de hoogte, en kon daarom op vele vragen van ons en onze zusterverenigingen in de omgeving vaak een passend antwoord geven .Ook zijn vele artikelen en verslagen in de Nieuwsbrug waren van een hoog gehalte en zijn moeilijk te evenaren. Als dank voor het vele werk wat Jan voor D.V.V. gedaan heeft, is door het bestuur voorgesteld om hem te benoemen als ERELID van de vereniging, en is door de leden met een luid applaus bevestigd.
Op een passend moment heeft het dagelijks bestuur, van Jan en met een boeket voor Alie en een cadeau voor beiden thuis bij hem afscheid genomen als bestuurslid van D.V.V. en heeft hij zijn erelidmaatschap met eigenlijk iets te veel eer voor hem zelf aanvaard. Wij hopen hen toch nog vele malen op onze activiteiten van de vereniging te ontmoeten.
Op een punt na zijn wij nog niet geslaagd ,en dat is een opvolger te vinden voor Jan als secretaris van de vereniging. Deze taak wordt nu verdeeld onder nu al wat langer zittende bestuursleden,ieder doet wat tot dat we een waardige opvolger gevonden hebben onder de zittende bestuursleden om deze taak over te nemen.
Verder hebben wij een verzoek ingediend bij het prov.bestuur van Zuid-Holland om op de komende tentoonstelling een C-Klasse te mogen organiseren. Deze klasse is bedoeld om konijnen die laat geboren zijn en tijdens de tentoonstelling nog niet aan het gewicht zijn toch volledig mee te laten doen,en zij tijdens de keuring geen aftrek punten krijgen wegens te laag in gewicht. Zij worden dus volledig gekeurd en krijgen het predikaat wat ze verdienen ,maar het blijft een aparte klasse die niet mee doet voor de mooiste van de gehele tentoonstelling.
Deze klasse kan worden ingevoerd omdat de termijn verlengd is van 1 dec. naar medio dec. en wij hem zodoende kunnen organiseren. Door toedoen van het verzoek van D.V.V. aan het prov.bestuur wordt het verzoek in gewijzigde vorm voor de gehele maand december, en niet alleen van toepassing voor verenigingstentoonstellingen, nu via het prov. bestuur voorgelegd op de landelijke jaarvergadering van K.L.N .En dit besluit moeten wij nog afwachten maar is voor onze vereniging niet van toepassing.
Tot zover enige belangrijke veranderingen in onze vereniging en hobby.

Namens het bestuur van D.V.V.
m.vr.gr.
Karel Koot.

Verslag kleindiertentoonstelling D.V.V.                19-12-2009

In een week tijd kan en moet er veel gebeuren om de kleindierententoonstelling tot een goed einde te brengen. Het is voor de leden van onze vereniging het hoogtepunt van het jaar. Onze hobbydieren waar wij het gehele jaar mee bezig zijn, meestal dicht bij huis worden dan bijeen gebracht, en beoordeeld door 8 keurmeesters, om daarna tentoongesteld te worden voor belangstellenden. Op 5 december zijn wij voor de 409 opgegeven dieren de tentoonstelling- bakken met kooien op gaan halen, om op dinsdag het Wierickehuis om te toveren tot een waar dierenpaleis. De inschrijving is dan reeds gesloten, de dieren zijn in ons nieuwe computerprogramma ingevoerd en de verschillende diersoorten in aantallen zijn bekend. Leon heeft deze moeilijke klus op zich genomen en er menig uurtje aanbesteed, immers alles moet opnieuw ingevoerd worden. Van ledenbestand tot en met het uitdraaien van keurkaarten met eigen logo, het resultaat is er ook naar, Leon bedankt.

De indeling en opbouw van de Onderlingezaal zijn bij Tinus en Bep in goede handen zodat wij mede dank zij de hulp van vele leden een snelle opbouw hadden. De keurdag op woensdag had een vlot en gezellig verloop, reeds met de middag waren alle winnaars bekend, zodat de uitslagen naar de drukker konden om ons kort erna de mooi verzorgde catalogus aan te bieden.

De officiële opening met prijsuitreiking was s’avonds om 20.00uur. Nadat de voorzitter allen welkom heette, inging over het iets mindere aantal ingeschreven dieren, wat wel te verwachten was, maar gelukkig geen landelijke trend blijkt te zijn volgens de keurmeesters,gaf hij het woord aan Dhr. Henk Aberson voorzitter van de dit jaar 100 jarig bestaande Onderlinge Brandverzekering Nieuwerbrug. Op sprankelijke wijze ging hij kort in op het Nieuwerbrugse verenigingsleven, zijn ervaringen met konijnen in zijn jeugd, en zijn bewondering voor de dieren die hij kort ervoor in de zaal bewonderd had, waarna hij overging hij tot het uitreiken van de ereprijzen.
Dit zijn,
Mooiste konijn jeugdlid een Kleurdwerg zwart ram jong van Kristen Smit,
Mooiste hoender jeugdlid een Lakenvelder haan jong van Mark den Hartogh,
Mooiste oorspronkelijke watervogel een Marmertaling man oud van Dylan Zwaan,
Mooiste cavia jeugdlid een normaalhaar cavia roodbont zeug A-klasse van Colin Nap.
Mooiste konijn een Klein Lotharinger Madagaskar ram oud van A.visser,
Mooiste grote hoender een Welsumer roodpatrijs hen jong van D.Zwaan,
Mooiste dwerghoender een Brabanterkriel goudzwartgetoept hen jong van G.Vermaas.
Mooiste sierduif een Duitse Modena Schietti blauw doffer jong van N.D.van de Panne,
Mooiste gedomesticeerde watervogel een Kwaker wit vrouw oud van M.G.Rietveld,
Mooiste oorspronkelijke watervogel een Europese Pijlstaart man oud van R.Schippers,
Mooiste kwartel een Japanse Kwartel wild kleur man jong van L.Ouwendijk,
Mooiste oorspronkelijke duif een Holenduif vrouw jong van Dylan Zwaan,
Mooiste cavia een normaalhaar driekleur zwart zeug A-klasse van Combinatie Lamboo.
Zij ontvingen allen de felicitaties en ter herinnering een hele mooie beker, aangeboden door onder meer: S.N.S. Regiobank Woerden –Zegveld, Dirk Heeren Veevoeders Bodegraven, Hogenboom Autoschadeherstel, B+B Lijmwerken, De Onderlinge Verzekeringen, Wegenbouw Van Der Steen & zn. b.v., Driebruggen. Allen dank hier voor.

Na de prijsuitreiking werd ons lid Cees Brouwer bedankt doormiddel van het overhandigen van een kleine attentie, voor de vele jaren dat hij voor de vereniging al het drukwerk heeft verzorgd. Kees gaat er mee stoppen en dat is een heel gemis voor D.V.V. en heel Nieuwerbrug.Vervolgens overhandigde de voorzitter aan Corrie Rietveld een bloemboeket voor het vele werk wat zij belangeloos het gehele jaar en tijdens deze dagen voor de vereniging doet. Corrie namens alle bestuursleden bedankt. Als laatste werd Dhr.Aberson bedankt voor zijn aanwezigheid, die ondanks zijn dubbele agenda deze avond toch bereid was om de tentoonstelling te openen en de ereprijzen uit te reiken. Alvorens aan hem een attentie voor de kerst aan te bieden, werd aan Mevr. Aberson een bloemboeket overhandigd en bedankt voor haar belangstelling.
Tijdens de openingsdagen zijn vele een kijkje komen nemen, om de verscheidenheid in dieren te zien, onze dieren werden gevoederd met Kasper Faunafood van Arie Blok diervoeders in samenwerking met Faunafoodstore te Oudewater. En als sluitstuk een drukbezochte vrijdagavond, waar het rad volop draaide om de vele mooie prijzen aan de man te brengen wat wij wel aan Tinus kunnen overlaten. Voordat het halve varken in de verloting ging wat elk jaar weer het hoogtepunt van de avond is, die weer geschonken is door Medaillon Vlees B.V. van Jan van de Berg en Kees Verwoerd, werd eerst het winnende kooinummer voor de inzenders getrokken voor een mooie kalkoen met de kerst, deze is gevallen op kooi nr.20 van E. Zwanenburg.
Het winnende lot voor de levensmiddelenmand welke geheel gevuld was met producten van de Troefmarkt en zuivelboerderij van de Bas,en gesponsord is door afwerkings- en tegelzetbedrijf A.van Duuren, de gelukkige winnaar was Dhr. Jansen uit Alphen a/d Rijn.
Om 22.00 uur was de sluiting en konden de dieren waar het uiteindelijk toch om gaat weer huiswaarts gaan. Wij zijn de TAP, alle adverteerders, ereprijsschenkers, sponsors, maar ook belangstellenden en medewerkers dankbaar voor de steun en medewerking aan D.V.V. gegeven, het is de enige manier om een plaatselijke vereniging in stand te houden.
Zaterdag 12 december rond het middaguur was de Onderlinge zaal weer in oorspronkelijke staat terug gebracht, en de kooien liggen weer in de opslag. Na een afsluitend borreltje met de aanwezige medewerkers kon het bestuur terug zien op een drukke maar zeer mooie week.

Karel Koot, voorzitter.
 

Uitslag jongdierenavond                                        10-10-2009

Uitslag van de jongdierenavond op 28 augustus 2009. Er werden dit jaar 65 grote hoenders ( 39 stuks in 2008) aangeboden die beoordeeld werden door de Dhr. Van der Wal, en zijn mooiste was een Australorp van Leon van der Krogt. En op een na mooiste was een Kraaikop van Gerard Vermaas. Dhr. Nederpelt beoordeelde 44 dwerghoenders (83 stuks in 2008) en zijn mooiste was een Ned.Sabelpootkriel van Diana Lamboo. En op een na mooiste een Noorhollandshoenkriel van Tinus Rietveld.


Dhr. Zwaan beoordeelde de cavia die door ons jeugdlid Colin Nap werd aangeboden jammer was het dat hij geen concurrentie had, hopelijk zijn er volgend jaar meer. Bij de konijnen werden 98 stuks (110 stuks in 2008) aangeboden die werden gedeeltelijk beoordeeld door Dhr. M.Kok zijn mooiste was een Satijn van John van Ankeren. En op een na mooiste een Duitse Hangoor van Karel Koot.

Het andere deel werd beoordeeld door Dhr. G.Tiemes, zijn mooiste was een Tan zwart van Nick van de Panne. En op een na mooiste een Vlaamse Reus van Jan Spanenburg. Gezamenlijk kozen zij de Satijn van John van Ankeren als mooiste van het geheel omdat dit dier op dat moment het meest tentoonstelling klaar was. Kijk voor meer foto’s onder jongdierenavond.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

Jongdierenavond 2009                                          1-08-2009

Op 28 augustus a.s. is het weer zover dan organiseert D.V.V. weer haar jaarlijkse jongdierenavond voor leden en belangstellenden in het Wierickehuis. Als u dit leest ligt de vakantie voor velen nog in het verschiet maar gaan we toch richting het begin van het komende tentoonstellingsseizoen. Op zo’n avond of bij sommige andere verenigingen of landelijke speciaalclubs wordt het ook wel op de dag georganiseerd. Dan worden daar de dit jaar gefokte dieren beoordeeld door bevoegde keurmeesters of zeer bekwame fokkers (specialisten) die hun sporen in onze hobby meer dan verdiend hebben en ons alles kunnen vertellen over een diersoort die zij jarenlang zelf gehad en gefokt hebben. Het voorjaar en de voorzomer is voor veel leden vaak het mooiste jaargetijde in onze hobby, het is de periode dat er de meeste dieren geboren worden. Wij zijn dagelijks bezig met de verzorging en opkweek van deze jonge dieren, bekijken ze telkens weer en proberen zelf al de mooiste dieren er uit te selecteren op de voor dit ras of diersoort gewenste eigenschappen. Doordat wij zoveel met onze eigen dieren bezig zijn kan er soms een soort hokblindheid ontstaan, er is weinig vergelijkingsmateriaal van andere dieren of specifieke kennis schiet te kort. Daarvoor zijn deze bijeenkomsten eigenlijk bedoeld, er kan volop gediscussieerd en vragen gesteld worden aan de desbetreffende keurmeester of specialist of aan leden onderling met als doel meer inzicht te krijgen in het uiteindelijke ideaalbeeld van onze rassen. Op de tweede plaats komt pas de behaalde predikaten en het competitie gedeelte wie het mooiste konijn, grote hoender, dwerghoender of cavia heeft, dit als opwarmertje naar het tentoonstellingsseizoen.
Mocht U als belangstellende geïnteresseerd zijn in onze hobby schroom dan niet om op 28 augustus vanaf 18.30 uur binnen te lopen in het gezellige maar wat rommelig vanwege de vele vervoerskisten aanziend Wierickehuis. U kan dan kennis maken met onze hobby en de vele mooie kleindierrassen , die dankzij onze leden nog steeds bewaard blijven.
Na het schrijven van dit artikel ga ik snel naar buiten kijken bij het nestje jongen konijnen die net uit het nest komen en rond beginnen te huppelen, zo te zien zijn het hele mooie of zal het ook nestblindheid zijn?
Karel Koot ,voorzitter.

Jongdierenavond 2008                                           06-10-2008

Als je al een aantal jaren mee loopt in de wereld van de kleindiersport denk je alles wel eens een keer te hebben meegemaakt. En toch kom je steeds weer voor verrassingen te staan. Vorig jaar werd de jongdieren keuring van D.V.V. overstelpt met inzenders van konijnen en dat waren er dit jaar iets minder.
Terwijl er nu weer meer kippen ter keuring werden aangeboden, waar dat nu aan ligt is voor mij een raadsel. Maar wij als bestuur zijn uiterst tevreden met dit grote aantal inzenders van kippen. Wel was bekend dat er dit jaar enkele konijnenfokkers gestopt waren met hun sport om allerlei uiteenlopende redenen, dat verklaart het lagere aantal ingezonden konijnen misschien.

Helaas hebben wij moeten constateren dat de jeugd van Nieuwerbrug ons deze avond in de steek heeft gelaten. Achteraf is dit wel verklaarbaar omdat de Speel Week juist deze week haar activiteiten hield en de jeugd van Nieuwerbrug daar liever actief aan deelnam en dat lijkt mij een goede reden. Ook was er nog de Woerdense vakantieweek die wellicht ook nog wat Nieuwerbruggers heeft getrokken. Al met al voor D.V.V. dus belangrijke concurrenten. Toch waren bij ons ook vele bezoekers die genoten hebben aan de grote verscheidenheid van konijnen en kippen en ook nog 1 cavia. Voor D.V.V. begrippen was het weer een avond waar veel is geleerd en ook nogal wat is afgelachen.Er Waren dit jaar 39 grote hoenders (Vorig jaar 32), 83 dwerghoenders (vorig jaar ook 83), 110 konijnen (vorig jaar 143) en nog een cavia die vorig jaar ontbrak.  Totaal dit jaar 233 dieren en vorig jaar 258, al met al aantallen Waar wij als D.V.V. met genoegen op terugzien, en het vertrouwen dat de komende tentoonstelling van D.V.V. op 10, 11 en 12 december weer een vol huis kan worden.

Ook dit jaar waren er weer een aantal prijswinnaars. Elke keurmeester mocht aan de twee mooiste dieren van zijn keuring een prijsje toekennen. Waarbij de eigenaar van het mooiste dier mocht kiezen uit een kaas of een zak van 25 kilogram voer van het betreffende diersoort, beschikbaar gesteld door Faunafoodstore uit Oudewater.

De prijswinnaars waren bij keurmeester J. v.d. Steeg:
1e Tan bruin van Nic. van der Panne uit Kamerik.
2e Tan zwart van André Groen uit Oudewater.

Bij keurmeester G.J.R. Tiemes:
1e Vlaamse reus wit van Jan Verweij uit Waarder.
2e kleurdwerg van Cor van Amerongen uit Zegveld.

Bij keurmeester M. Kok
1e Satijn ivoor van John van Ankeren uit Mijdrecht,
2e Satijn ivoor van John van Ankeren uit Mijdrecht.

Tenslotte werd uit de 3 mooiste dieren van elke keurmeester de Satijn Ivoor van John van Ankeren verheven tot de allermooiste.

De cavia tenslotte was van Diana Lamboo uit Woerden.

Bij de grote boenders, keurmeester Nederpelt:
1e Kraaikop van Gerard Vermaas uit Woerden.
2e Lakenvelder van Mark den Hartog uit Woerden.
dit jeugdlid won tevens de voor de jeugd beschikbare prijs.

Bij de dwerghoenders keurmeester van der Wal:
1e Brabanterkriel van Gerard Vermaas uit Woerden.
2e Noord Hollandse kriel van Tinus Rietveld uit Nieuwerbrug.

Vanaf deze plaats wil ik alle prijswinnaars nog geluk wensen met het behaalde resultaat, en spreek de wens uit dat deze dieren ook in het verdere seizoen nog vele prijzen mogen weghalen. Is het niet op onze tentoonstelling dan toch ook elders.
Aangezien meerdere dieren dicht in de buurt kwamen van de nu prijswinnaars is het heel goed mogelijk dat ander dieren straks met de prijzen gaan strijken en ik roep dan ook alle inzenders op daarvoor te gaan.

Tenslotte rest mij nog alle inzenders te bedanken voor hun inzendingen en ze veel succes te wensen met hun verdere opfok.  Voor D.V.V. was dit weer een zeer goed geslaagde bijeenkomst, daarvoor inzenders en bezoekers bedankt en tot de volgende bijeenkomst.

Jan Verweij

Tentoonstelling 2007                                              01-12-2007

DVV staat weer aan de vooravond van de belangrijkste evenement van het jaar.  Dat is de jaarlijkse tentoonstelling van de door de leden gefokte dieren. Van 12 tot en met 14 December 2007 zal het een drukke beestenboel zijn in het Wierickehuis.
Het aantal ingeschreven dieren overtreft alle verwachtingen en breekt tevens alle records van vorige jaren. Dit jaar zijn er maarliefst 568 dieren in geschreven tegen 502 vorig jaar. Bij de konijnen zij er 202 dieren ingeschreven vorig jaar 179.
bij de hoenders 50 stuks vorig jaar 51. Bij de dwerghoenders 74 stuks vorig jaar 71.
De watervogels zijn er iets minder met 125 tegen 137 vorig jaar. Van de siervogels zijn er dit jaar 61 en vorig jaar maar 39. 15 duiven waren er vorig jaar dit jaar zijn het er maar liefst 41. En ook bij de cavia’s en kleine knagers is er een stijging te zien van 10 naar 15 dieren dit jaar.

Dus het Wierickehuis komt propvol te zitten met dieren. Het zal een hele klus worden om de dieren allemaal een mooi plekje te geven. Op dinsdag 11 December zullen de benodigde kooien worden geplaatst, zodat in de avonduren de dieren
door de eigenaren in de kooien kunnen worden gebracht. Woensdag overdag zal een korps keurmeesters alle dieren voorzien van een predikaat.  Tijdens deze keuring is er voor bezoekers geen plaats en is de ruimte alleen toegankelijk voor keurmeesters en de helpers. In de avond uren is er wel weer ruimte voor bezoekers en zullen vooral de inzenders even langs komen om te zien met welk predikaat hun dieren zijn beloond.
En zoals het meestal gaat heb je daarbij winnaars maar ook verliezers maar dat is nu eenmaal inherent aan een wedstrijd.

Allereerst zal op 12 December om 19.30 uur de opening van de tentoonstelling worden verricht door mevrouw N.C. de Wilde- van der Gaag, Wethouder van de gemeente Bodegraven, met in haar portefeuille kunst en cultuur en wijkwethouder van Nieuwerbrug. Dus de juiste persoon om nu met eigen ogen eens te zien waartoe een vereniging als DVV met haar actieve leden toe in staat om natuur, kunst en cultuur met elkaar te verenigen. Bovendien kan zij nu eens zien waarom DVV de grote zaal van het Wierickehuis zeer zeker niet kan missen. De grote zaal moet als deze stijging in dieren aanhoud eerder groter moeten dan kleiner. Bij de opening zullen ook de kampioensprijzen uitgereikt worden. Hierna kunnen inzenders en bezoekers gaan genieten van al de mooie dieren die door de leden zijn ingestuurd.

De tentoonstelling is open tot ongeveer 22.00 uur op woensdag. En op donderdag 13 en vrijdag 14 December 2007 van 10.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Om uit de kosten te komen zullen er tijdens de tentoonstellingsloten worden verkocht voor de levensmiddelen mand, een prijs die iedereen wel wil winnen. Aan het eind van de tentoonstelling zal het winnende lot worden getrokken. In de avond uren zal het rad weer volop draaien met de inmiddels bij DVV bekende prijzen, zoals taarten ,vlaaien, kippen en kalkoenen en op de laatste avond het halve varken. Als het gaat zoals voorgaande jaren zullen er de dagen na de tentoonstelling in menige woning in Nieuwerbrug een lucht komen van gebraden vlees en waarom zou het dit jaar anders gaan.

Op dit moment zijn wij in afwachting wat komen gaat, we hopen na veel dieren op veel bezoekers die even komen kijken. Wellicht komen er overdag ook nog de kinderen van de school zodat die ook kunnen kennismaken met hetgeen de natuur te bieden heeft.
Dus graag tot ziens tijdens de tentoonstelling in het Wierickehuis.

Jan Verweij.

Jongdierenavond                                                   01-07-2007

Alhoewel ik hoor dat er nog steeds jonge dieren worden geboren is DVV zich al weer aan het voorbereiden op het nieuwe tentoonstellingsseizoen. Op vrijdagavond 31 Augustus 2007 is er alweer de keuring van de jonge dieren die minimaal 10 weken oud zijn. Uitgaande van de vorige jaren beloofd het weer een drukte van belang te
worden en waarom zou het dit jaar anders moeten zijn. Ofwel de vogelpest moet weer roet in het eten gooien Hoewel de dreiging er nog steeds is hopen wij er toch maar het beste van zodat onze jongdierenavond ongestoord kan gaan plaats vinden.

Het bestuur heeft weer een aantal keurmeesters bereid gevonden om deze avond naar Nieuwerbrug te komen om de dieren te komen beoordelen op de ras kenmerken zoals die voorgeschreven zijn. Vanaf 18.30 uur zijn de fokkers met hun dieren welkom in het Wierickehuis te Nieuwerbrug. Het gaat deze avond uitsluitend om cavia’s, konijnen en kippen. Temeer daar de andere diersoorten nog niet voldoende op kleur zijn. Belangstellende niet fokkers maar wel dieren liefhebbers zijn deze avond van harte welkom. Voor de fokkers is het prettig als er veel belangstelling is en men kan dan ook eens zien hoe het er op zo’n keuring aan toe gaat. Bovendien kan men de keurmeester vragen stellen die betrekking hebben op het fokken en houden van dieren.

Evenals voorgaande jaren is de jeugd van Nieuwerbrug van harte welkom om ook hun lievelingsdier te laten beoordelen. Naast een officieel keurrapport zijn er ook nog enkele prijsjes beschikbaar dus kom gerust. Dus op vrijdag avond 31 Augustus 2007 met z’n allen naar het Wierickehuis waar het op het eerste gezicht wel een chaos lijkt te zijn maar na enkele ogenblikken blijkt er toch wel enige
lijn in te zitten en dan is het er plezierig vertoeven. Wij verwachten u.

Jan Verweij

Braderie Koninginnedag                                        31-05-2007

Op Koninginnedag waren wij met een stand weer present op de braderie van de Oranjevereniging waar onze dieren groot en klein veel bewondering en verwondering oogsten.

            
Zo konden de inwoners van Nieuwerbrug nu eens zelf zien waarmede wij als DVV mee bezig zijn en voor de leden van DVV is dit een
prachtige hobby.

Jan Verweij

Dia avond in  Wierickehuis                                    31-05-2007

Op 24 april had DVV weer een succesvolleavond in het Wierickehuis. Onze oproep om met velen te komen was gezien de bezetting in het Wierickehuis een fantastisch gehoor gegeven. Aan de reacties na afloop werd algemeen gehoord dat men geen spijt had van de komst naar het Wierickehuis. De heer Verwoerd van Natuurmonumenten heeft ons via dia’s de natuur laten zien van alle seizoenen. Met prachtige dia’s werd getoond hoe de flora en fauna zich ontwikkelt door de seizoenen. Van broedende vogels in de lente gingen wij naar de bloemenpracht in de zomer, naar de herfstkleuren en eindigde met de mooie winterlandschappen. Zo konden wij zien dat er in alle seizoenen mooie natuur is te beleven en dat zelfs iedere maand haar eigen specifieke natuur- en weerkenmerken heeft. Kortom, dit was weer eens zo’n ouderwetse DVV avond waar wij met genoegen op terug kijken.

Jan verweij

Jaarvergadering D.V.V. 2007                               16-04-2007

D.V.V. heeft een periode afgesloten. Een tijdvak van 15 jaar. Dat is de tijd dat Jan Spek voorzitter is geweest van D.V.V. In de lange geschiedenis van D.V.V. is het tevens de voorzitter die de langste periode voorzitter was. Tijdens de jaarvergadering waar uiteraard, zoals bij D.V.V. gebruikelijk is veel leden aanwezig waren, heeft de voorzitter Jan Spek zijn functie overgedragen aan Karel Koot.
Toch heeft hij tot het laatste moment getwijfeld of hij nu deze stap moest
zetten.

Jan Spek was deze avond dan ook knap gespannen en wat zenuwachtig toen hij
om 20.00 uur de jaarvergadering zijn laatste vergadering voor D.V.V. opende.
Anders had hij wel zijn woorden klaar over het wel en wee van het afgelopen jaar en een korte blik in de toekomst en daar kwam dit keer nauwelijks wat van. Toch kon hij veel leden welkom heten die dit moment zeker niet wilden missen.

Nadat de notulen van de laatste vergadering waren gelezen en goedgekeurd was
het de beurt aan de gebruikelijke jaarverslagen van secretaris en penningmeester.
Dit kon de goedkeuring krijgen van de leden en werd met applaus beloond. Na de pauze kwam de bestuursverkiezing aan bod. Hier werden de aftredende bestuursleden Bert van ‘t Veld en Jan Verweij herkozen. Voor de vacature van voorzitter was voorgedragen Karel Koot en deze werd met algemene stemmen in deze functie benoemd.

Vervolgens kon Jan Spek zijn hamer overdragen aan de nieuwe voorzitter,
overigens pas nadat hij leden en bestuur had bedankt voor de vele genoeglijke uren die hem bezorgd waren. Hij vertelde wel dat vooral de eerste tentoonstelling onder zijn leiding hem nogal zwaar was gevallen en met angst en beven was tegemoet gezien.
Hoe zou dat gaan met een vrijwel nieuw bestuur na een roerige periode.
Maar alle vrees was voor niets geweest, want vanaf het eerste moment is het gaan lopen en dat doet het nog steeds. Hij bedankte dan ook een ieder die dit mogelijk hadden gemaakt.

Karel Koot begon met het bedanken van de leden voor het in hem gestelde
vertrouwen en hoopte met steun van leden en overige bestuursleden op de ingeslagen weg voort te gaan. Vervolgens kwam hij toe tot een afscheidswoord aan de vertrekkende voorzitter. Met enkele rake typeringen en hetgeen er bereikt is onder leiding van Jan Spek, zo waren er op de eerste tentoonstelling de helft van de dieren die er op de laatste tentoonstellingen waren. Voorwaar een prestatie.

Met instemming van de leden werd Jan Spek dan ook benoemd tot erevoorzitter,  welke benoeming hij met enige aarzeling aanvaarde. Ook kreeg hij nog een uniek wandbord aangeboden. Uniek omdat het speciaal voor deze gelegenheid was vervaardigd inclusief de speciale tekst. Jan Spek was dan ook zeer te spreken over dit fraaie geschenk. Uiteraard was er voor zijn vrouw nog een mooie bos bloemen.
Karel sprak de wens uit dat hij samen met zijn vrouw nog vele jaren in goede gezondheid mag genieten van dit bord en hoopte hem nog op vele vergaderingen te mogen begroeten. Zo kwam er een eind aan deze bewogen vergadering.
Wel werden de leden opgeroepen om samen met kennissen en vrienden te komen
op 24 april 2007 in het Wierickehuis, aanvang 20.00 uur waar iemand van Natuurmonumenten ons een blik zal gunnen in prachtige natuuropnames.
Ook niet-leden zijn op deze avond van harte welkom. Dus aarzel niet en kom
ook.

Jan Verweij

Fotopagina bijgewerkt                                          10-04-2007

Foto’s van de tentoonstelling en jaarvergadering zijn op de site geplaatst. Onder het kopje foto’s zijn er verschillende links te vinden naar de foto’s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten van de vereniging.

Voorzitter neemt afscheid                                      1-02-2007

DVV staat aan vooravond van een belangrijke gebeurtenis.
Op 6 maart 2007 is er de jaarvergadering van D.V.V. en worden naast de gebruikelijke jaarverslagen ook bestuursverkiezingen gehouden. Dit jaar is zo bijzonder omdat naast de aftredende en herkiesbare leden Bert van ‘t Veld en Jan Verweij ook de voorzitter aftreed. Onze voorzitter Jan Spek is niet herkiesbaar en dat na een periode van 15 jaar. Hiermede gaat voor D.V.V. een stuk continuïteit verloren en dat is een zeer grote aderlating,die niet zo gemakkelijk zal worden
opgevuld.

Na een roerige periode werd Jan Spek op 24 maart 1992 gekozen als voorzitter
in een vrijwel nieuw bestuur. Sinds die tijd is het eigenlijk alleen maar beter gegaan met D.V.V: een groeiend aantal leden, vooral fokkende leden en tentoonstellingen die ook flink groeiden van zo’n 300 dieren naar ruim 500 dieren, voorwaar een prestatie op zich. Op onnavolgbare wijze wist en weet hij de juiste sfeer te creëren waardoor
velen aangeven juist naar D.V.V. te komen om deelgenoot te mogen zijn van die gezellige club van mensen die met elkaar ook nog iets moois presteren op het gebied van het fokken van konijnen, kippen en eenden. Vooral dat laatste is zijn grootste hobby.

Op veel plaatsen is Jan Spek prominent aanwezig met zijn eenden en boekt hij
daar menig succes. In de kleindierwereld is hij dan ook een bekende verschijning en velen hebben en willen gebruik maken van zijn fokresultaten, hetgeen mag blijken uit de grote aantallen dieren die hij tijdens en als gevolg van grote landelijke tentoonstellingen verkoopt. Daarmede heeft hij in den lande vele contacten opgebouwd waarmede wij als D.V.V. weer ons voordeel mee doen. Het zal voor D.V.V. raar en vreemd zijn als Jan Spek niet meer het voortouw hanteert.

Gezien zijn leeftijd is het echter wel begrijpelijk dat hij nu een punt wil zetten achter zijn aktiviteit als voorzitter van D.V.V. Wij wensen hem samen met zijn vrouw nog vele jaren toe om zijn hobby uit te oefenen en zullen hem dan ongetwijfeld nog op vele plaatsen tegenkomen. Op 6 maart 2007 zal hij tijdens de jaarvergadering zijn functie neerleggen en zijn beoogde opvolger Karel Koot die tijdens de vergadering nog wel gekozen moet worden zal hem dan mogen opvolgen. Wij hopen dat velen naar de jaarvergadering komen, aanvang 20.00 uur in het Wierickehuis, om Jan Spek na afloop van de vergadering de hand te schudden en zo te laten blijken dankbaar te zijn voor zijn inbreng.

Aankomende tentoonstelling                                  1-11-2006

DVV staat weer aan de vooravond van de belangrijkste gebeurtenis van het jaar van onze vereniging en dat is de jaarlijkse tentoonstelling. Op 13, 14 en 15 december 2006 wordt het in het Wierickehuis weer een drukte van belang en hopelijk weer vol met dieren van onze leden, althans daar gaan wij vooralsnog van uit. Vooralsnog gaan wij er van uit dat er geen beperkingen komen van overheidswege. Op dit moment is daar geen sprake van, dus blijven wij hopen dat dit achterwege blijft. Hoeveel dieren er dan komen is gewoon koffiedik kijken, dus zal ik ook geen poging doen u daar een inzicht in te geven.

De leden hebben tot en met 29 november de gelegenheid de dieren in te schrijven en dat doen ze met veel enthousiasme hetgeen althans in het verleden zo was en waarom zou het nu anders gaan. Woensdag 29 november is de ledenvergadering waarin de laatste afspraken worden gemaakt en ook de meeste dieren zullen worden ingeschreven. De vergadering begint om 20:00 in het Wierickehuis en wordt meestal druk bezocht. Op dat moment kunnen wij als bestuur de zaalindeling maken voor de duiven, grote en kleine hoenders, sier- en watervogels, konijnen en cavia’s, die worden gehuisvest gedurende de tentoonstelling. Twaalf december is dan de dag waar de kooien worden geplaatst en in de avonduren de dieren worden gebracht. Inmiddels is er een groep keurmeesters gecontracteerd om op 13 december alle dieren te beoordelen en van een predicaat te voorzien. Deze dag is alleen toegankelijk voor de daarvoor uitgenodigde personen.

Op 13 december om 20:00 uur zal de tentoonstelling worden geopend en is tot 22:00 uur toegankelijk voor het publiek. Op 14 en 15 december is de tentoonstellingopen van 10:00 uur tot 22:00 uur. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten is het echter noodzakelijk toch te proberen wat geld binnen te halen door middel van het inmiddels bekende rad van avontuur waar ook weer de inmiddels vermaarde prijzen zijn te winnen, zoals kalkoenen, kippen, vlaaien, taarten, mandarijnen, en aanverwante artikelen. Op de laatste avond is er weer het halve varken dat dan een nieuwe eigenaar zal krijgen. Ook de goed gevulde levensmiddelenmand zal niet ontbreken. Zoals in het verleden zal er in veel gezinnen in Nieuwerbrug en omgeving weer veel lekkers gegeten kunnen worden na deze dagen.

Kortom een bezoek aan deze tentoonstelling is gewoon noodzakelijk en mag u niet laten gaan. Uw komst wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. Voor de omwonenden zal het wellicht wat extra drukte geven omdat veel mensen uit de omgeving deze show niet willen missen en dus daar op af zullen komen. Nogmaals graag tot ziens tijdens deze tentoonstellingsdagen

Jan Verweij

Speelweek

DVV is door het bestuur van de speelweek Nieuwerbrug, uitgenodigd om dieren die de kinderen zouden gaan brengen beoordelen. Wij wisten niet wat ons te wachten stond en dat kon niemand ons ook vertellen. Met vijf bestuursleden van DVV waren wij dinsdagmiddag 15 augustus op het feestterrein present in afwachting wat ons voorgeschoteld zou worden. Inmiddels zijn wij een ervaring rijker, want je weet niet waar kinderen uit Nieuwerbrug toe in staat zijn of beter gezegd welke dieren hun speciale aandacht hebben en liefhebberij zijn.

Zo kregen wij ter beoordeling naast de ons bekende cavia’s, konijnen, hamsters en kippen ook diverse honden en poezen, maar ook een koe, een kalf en een pony voorgeschoteld. Ook kwam er een jongen met een aquarium met visjes en een knaap met wandelende takken. Totaal kregen wij die middag 44 dieren ter beoordeling aangeboden, voor ons boven verwachting. Als je dan de opmerkingen van de kinderen hoort en ziet hoe dierbaar het dier voor dat kind is, is al onze moeite dubbel en dwars betaald. De liefde en zorg waarmee dat kind hun lievelingsdier bij toch wildvreemde mensen komt presenteren is vertederend. De kleinste verlegen en de grotere met wat meer bravoure in afwachting wat er nu met hun dier gaat gebeuren. Zo iets moet je meemaken dat is verder met geen pen te beschrijven. Voor ons werden die middag dubbel en dwars betaald voor onze moeite als je die glunderende gezichten van de kinderen ziet als ze uiteindelijk een beoordelingskaart van hun dier wordt afgegeven.

Uiteraard zijn bij een wedstrijd uiteindelijk ook nog winnaars alhoewel al deze kinderen winnaar zijn, maar toch hadden we gezorgd voor een paar prijsjes. Bij deze beoordeling hadden wij dezelfde groepen aangehouden die gedurende de hele speelweek werd toegepast.

Voor groep 1 werden de winnaars:
1e prijs voor Laura met en cavia en 2e prijs voor Girianne met ook een cavia.

Voor groep 2 werden de winnaars:
1e prijs voor Giovanni met een Bordeaux Dog en een 2e prijs voor Marjanne met een poes.

Voor groep 3 werden de winnaars:
1e prijs voor Laura met een Chou Chou hondje en een 2e prijs voor Floris met een konijn.

Voor groep 4werden de winnaars:
1e prijs voor Pascal met een konijn en een 2e prijs voor Marcella met een cavia

Al deze winnaars ook vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat en dat zelfde geldt voor alle kinderen die de moeite hadden genomen met hun dier naar het feestterrein te komen. Nogmaals voor ons,als bestuur van DVV, was dit een meer dan geslaagde happening en ik zou zeggen tot de volgende keer.

Jan Verweij

Erelid DVV overleden

Eind mei 2006 bereikte ons het droeve bericht dat op 85 jarige leeftijd was overleden ons erelid Arie Heemskerk. Alhoewel hij al geruime tijd een afnemende gezondheid vertoonde kwam zijn overlijden toch nog, althans voor de buitenstaanders, plotseling. Arie Heemskerk was voor DVV een begrip.

Na enige jaren van een slapend bestaan van DVV blies hij in 1968 DVV nieuw leven in en werd terstond voorzitter. Dit bleef hij tot 12 april 1980. Toen had hij kans gezien om het ledenaantal van 24 leden op te vijzelen naar meer dan 100 leden. Op de ledenvergadering van 23 november 1978 werd aan de aanwezige leden een gratis kopje koffie aangeboden omdat de grens van 100 leden was gepasseerd. In 1979 werd voor de laatste keer een kwisavond georganiseerd, dit was een competitie van 3 of 4 personen van de verenigingen uit de omgeving en daarna een gezellige avond met een bingo. Hier was Arie Heemskerk bij zijn aantreden mee begonnen en blijkens de verslagen met groot succes, nadat in het eerste jaar 4 zusterverenigingen present waren groeide dat uit tot een stuk of 8 á 9 in het laatste jaar. In de ledenvergadering van 27 november 1986 werd besloten een drietal ereleden te benoemen waaronder Arie Heemskerk.

In 1992 komt Arie Heemskerk weer in beeld omdat er onenigheid in het bestuur was opgetreden. Tot 14 maart 1994 heeft hij toen nog het secretariaat op zich genomen. Voorwaar een man met grote verdienste voor DVV. De laatste jaren genoot hij met volle teugen van de groei van DVV. Alhoewel hij de laatste jaren moeilijk meer kon praten was hij altijd geïnteresseerd in het wel en wee met glinsterende ogen kon hij dan de verhalen aanhoren.

Voor DVV breekt nu een periode aan zonder Arie Heemskerk en dat zal vooral in de eerste tijd vreemd zijn. Wij hopen echter op de door hem uitgezette koers verder te gaan.

Vanaf deze plaats wensen wij zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies en het aanvaarden dat deze lege plaats er nu eenmaal is. Dat hij moge ruste in vrede.

Jan Verweij
 

Tentoonstelling

Ook dit jaar organiseren wij weer onze traditionele gezellige jongdierenkeuring en wel op 25 augustus 2006 ., aanvang 18.30 uur en uiteraard weer in het Wierickehuis te Nieuwerbrug. Persoonlijk kan ik mij nog nauwelijks voorstellen dat het dan al zover is dat het tentoonstellingsseizoen al weer voor de deur staat. Maar als ik naar de kalender kijk dan moet ik wel constateren dat het zo langzamerhand het zomerseizoen weer zijn einde nadert. Ik kan dat jammer vinden, maar dat is niet anders.

Op de jongdierenavond, worden gevraagd jonge dieren die dit jaar zijn geboren van konijnen, cavia’s en kippen van allerlei grootte. Deze dieren zullen dan door erkende keurmeesters aan een beoordeling worden onderworpen en van een predikaat worden voorzien. Hoeveel dieren er komen is op dit moment nauwelijks te overzien. Over het aantal gefokte dieren hoor je allerlei verhalen, er zijn fokkers die zeggen dat er niet zo veel zijn terwijl er andere zijn die er veel hebben. Uiteindelijk zullen we dat op 25 augustus dan wel merken. De ervaring leert echter dat het altijd toch weer een behoorlijk aantal is die ter keuring worden aangeboden.

Als keurmeesters zullen aanwezig zijn:
Voor hoenders: Dhr. J.S.B. Nederpelt en Dhr. A.T.J. Rijs
Voor de konijnen: Dhr. J. Zuidervliet, Dhr. K.J. Kats en Dhr. G.J.R. Tiemes.

Ook bezoekers zijn deze avond welkom om zo eens van nabij mee te maken hoeveel mooie dieren de natuur heeft voortgebracht. Dit zullen zelfs leken op dierengebied moeten erkennen bij het aanschouwen van de kleurenpracht en vormen die er getoond worden.
Voor beide diergroepen zijn weer leuke prijzen beschikbaar, terwijl voor de jeugdleden standaardjes te verdienen zijn.

De jeugd van Nieuwerbrug kan deze avond ook haar lievelingsdier bij de keurmeesters op tafel brengen om zo een onpartijdig oordeel te krijgen over de kwaliteit van hun dieren. Deze dieren behoeven niet voorzien te zijn van een merkteken. Voor deelnemers zijn er weer een paar aardige prijsjes beschikbaar. Laat u deze kans zich niet ontnemen en zorg dat je er bij bent.

Graag tot ziens op 25 augustus 2006 in het Wierickehuis Graaf Albrechtstraat 1 te Nieuwerbrug.


Jan Verweij