Nieuwspagina

In Memoriam Jan Spek

Op maandag 7 maart kregen wij het bericht dat onze erevoorzitter Jan Spek op 93 jarige leeftijd is overleden. Jan is in 2 perioden voorzitter geweest van onze vereniging. Eerst in 1961-1962 en later van 1992 tot 2007.

D.V.V. is Jan zeer erkentelijk dat hij steeds in moeilijke tijden het voortouw wilde nemen. En onder zijn leiding de vereniging tot grote bloei wist te brengen. Maar Jan was vooral een heel kundig fokker van water- en siervogels. Daardoor kreeg hij landelijke bekendheid met vooral zijn kuifeenden.

Ondanks zijn broze gezondheid op latere leeftijd heeft Jan de hobby tot het eind toe uitgedragen en is hij voor ons een stimulator geweest om met onze mooie hobby door te gaan. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Nieuwe website D.V.V.

Sinds het voorjaar van 2006 maken wij gebruik van een website om iedereen te informeren over onze kleindierenvereniging. Voornamelijk onze pagina’s over de jongdierenkeuring, tentoonstelling, nieuws en de agenda worden goed bekeken.

De wereld van de techniek is in die 15 jaar totaal veranderd en dat geldt ook voor de website. Dat betekent dat wij vanaf heden een nieuwe website hebben. De vertrouwde licht blauwe kleur is gebleven, net als deze indeling van de pagina’s.

Met deze nieuwe website wordt het gemakkelijker om met nieuwsberichten iedereen op de hoogte te houden en foto’s van onze activiteiten te delen.

Karel Koot, voorzitter

Tentoonstelling 2021

In het septembernummer van de Nieuwsbrug heb ik al meegedeeld dat D.V.V. en Nut & Sport Woerden gaan samenwerken op het gebied van Jongdierendag en de Tentoonstelling. Het volgende gezamenlijke project waar we nu al naar uitkijken is de tentoonstelling. Deze wordt gehouden op 22 en 23 oktober in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Op donderdag 21 oktober gaan we de zalen omtoveren zodat we in de avond alle dieren kunnen ontvangen we verwachte weer  veel konijnen, cavia’s, hoenders en dwerghoenders, gedomesticeerde en oorspronkelijke watervogels, sier- en oorspronkelijke duiven en kwartels. Vrijdag 22 oktober vindt overdag de keuring plaats. 7 keurmeesters gaan alle ingezonden dieren van een predicaat voorzien. Zij bepalen uiteindelijk welke dieren in hun groep de mooiste van de tentoonstelling worden.

Om 20:00 uur vindt de opening met de prijsuitreiking plaats. Deze zal worden verricht door onze nieuwe 1e tentoonstelling voorzitter Gerda Nijenhuis. Daarna gaan zo snel mogelijk de deuren open. voor leden en belangstellenden. Waar voorheen de vrijdagavond gold als sluitingsavond van de D.V.V. tentoonstelling met raddraaien in de Bourgondiër wordt nu dus de openingsavond.Veel zal afhangen van de dan geldende Corona maatregelen of dit weer kan blijft nog even een vraagteken?. Wat nieuw is dat wij nu zaterdag 23 oktober, de gehele dag geopend zijn voor belangstellenden van 09:00 uur tot 16:00 uur. In de middag gaan we ook raddraaien om de vele mooie prijzen.

Maar na een feestje moet er ook weer opgeruimd worden. Wij hopen op vele vrijwillige handen. Zodat we in de vroege avonduren een mooi en schoon Wierickehuis achter kunnen laten. Vele veranderingen dus, maar we gaan er vanuit als alles meezit, met de Corona en dat de voor onze hobby zo gevaarlijke vogelgriep wegblijft, wij een goede beslissing genomen hebben.

Namens de gezamenlijke besturen van Nut & Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug
Gerda Nijenhuis en Karel Koot, voorzitters.